за Христос

ти ще живееш в земята Гесем и ще бъдеш близо до мене, ти, и синовете ти, и твоите внуци, и дребният и едрият ти добитък, и всичко твое;

Слушай Битие 45:10
Битие 45:10

Препратки:

Други преводи на Битие 45:10: