за Христос

И умря Девора, Ревекината кърмачка, и я погребаха по-долу от Ветил, под дъба, който Иаков и нарече плачи-дъб.

Слушай Битие 35:8
Битие 35:8

Препратки:

Други преводи на Битие 35:8: