за Христос

И ще се населиш в земята Гесен, и ще бъдеш близу при мене, ти и синовете ти и синовете на синовете ти, стадата ти и чредите ти и всичко що имаш;

Слушай Битие 45:10
Битие 45:10

Препратки:

Други преводи на Битие 45:10: