за Христос

А Девора кърмилницата на Ревека умря, и погребе се долу от Ветил под дъба; и наименува се дъбът Дъб на Плач.

Слушай Битие 35:8
Битие 35:8

Препратки:

Други преводи на Битие 35:8: