за Христос

Ти ще живееш в Гесенската земя и ще бъдеш близо при мене, ти, чадата ти, и внуците ти, стадата ти, добитъкът ти и всичко що имаш.

Слушай Битие 45:10
Битие 45:10

Препратки:

Други преводи на Битие 45:10: