за Христос

3Царе 16   

1 Тогава Господнето слово дойде към Ииуй, Ананиевия син, против Ваас и каза:
2 Понеже, като те издигнах от пръстта и те поставих вожд на народа Си Израел, ти ходи в пътя на Еровоам и направи народа Ми Израел да съгреши, за да ме разгневят с греховете си,
3 ето, изтребвам напълно Ваас и рода му и ще направя твоя род като рода на Еровоам, Наватовия син.
4 Който от Ваасовия род умре в града, него кучетата ще изядат; а който негов сродник умре в полетата, него въздушните птици ще изядат.
5 А останалите дела на Ваас и онова, което извърши, и подвизите му са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
6 И Ваас заспа с бащите си и беше погребан в Терса. А вместо него се възцари синът му Ила.
7 При това Господнето слово дойде чрез пророка Ииуй, Ананиевия син, против Ваас и рода му, както поради всички злини, които извърши пред Господа и Го разгневи с делата на ръцете си, и стана подобен на рода на Еровоам, така и понеже порази този род.
8 Израелското царство при Ила
В двадесет и шестата година на Юдейския цар Аса Ила, Ваасовият син, се възцари над Израел в Терса и царува две години.
9 А слугата му Зимрий, началник на половината от военните му колесници, организира заговор против него, когато беше в Терса, и пиеше и се опиваше в къщата на домоуправителя си Арса в Терса.
10 Зимрий влезе и го уби в двадесет и седмата година на Юдейския цар Аса, и се възцари вместо него.
11 А щом се възцари и седна на престола си, веднага порази целия Ваасов род. Не остави никого от мъжки пол, нито роднините му, нито приятелите му.
12 Така Зимрий изтреби целия Ваасов род според словото, което Господ говори против Ваас чрез пророка Ииуй,
13 поради всички грехове на Ваас и поради греховете на сина му Ила, с които те съгрешиха и чрез които подтикнаха Израел да съгреши, и разгневиха Господа, Израелевия Бог, със суетите си.
14 А останалите дела на Ила и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
15 Израелското царство при Зимрий
В двадесет и седмата година на Юдейския цар Аса Зимрий царува седем дни в Терса. А народът беше разположен на стан срещу Гиветон, който принадлежеше на филистимците.
16 И народът, който беше в стана, като чу да казват, че Зимрий организирал заговор, при това убил и царя, то в същия ден, в стана, целият Израел издигна военачалника на войската Амрий за цар над Израел.
17 Тогава Амрий и целият Израел заедно с него излязоха от Гиветон и обсадиха Терса.
18 А Зимрий, като видя, че градът беше превзет, влезе във вътрешната царска къща и изгори царската къща с огън, и себе си в нея, и умря
19 заради греховете, с които съгреши, като върши зло пред Господа и ходи в пътя на Еровоам и в греха, който той извърши, като подведе Израел да греши.
20 А останалите дела на Зимрий и измяната, която извърши, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
21 Израелското царство при Амрий
Тогава Израелевият народ се раздели на две части: половината от народа последваха Тивний, Гинатовия син, за да направят него цар, а половината последваха Амрий.
22 Но народът, който последва Амрий, надделя над народа, който последва Тивний, Гинатовия син; и Тивний умря, а се възцари Амрий.
23 В тридесет и първата година на Юдейския цар Аса Амрий се възцари над Израел и царува дванадесет години. И когато беше царувал шест години в Терса,
24 купи самарийския хълм от Семера за два таланта сребро. След това съгради град на хълма и го нарече Самария - по името на Семера, притежателя на хълма.
25 Амрий върши зло пред Господа, даже извърши повече злини от всички, които бяха преди него,
26 защото ходеше във всичките пътища на Еровоам, Наватовия син, и в неговия грях, чрез който направи Израел да греши, за да разгневят Господа, Израелевия Бог, със суетите си.
27 А останалите дела, които Амрий извърши, и юначеството, което показа, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
28 И Амрий заспа с бащите си и беше погребан в Самария; а вместо него се възцари синът му Ахаав.
29 Израелското царство при Ахаав
А в тридесет и осмата година на Юдейския цар Аса над Израел се възцари Ахаав, Амриевият син. И Ахаав, Амриевият син, царува над Израел в Самария двадесет и две години.
30 Но Ахаав, Амриевият син, върши зло пред Господа повече от всички, които бяха преди него.
31 И като че ли беше малко това, че следваше греховете на Еровоам, Наватовия син, при това той взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския цар Етваал, и отиде да служи на Ваал и да му се покланя.
32 Той издигна жертвеник на Ваал във Вааловото капище, което построи в Самария.
33 Ахаав направи и ашера; така че от всички Израелеви царе, които бяха преди него, Ахаав извърши най-много, за да разгневи Господа, Израелевия Бог.
34 В неговите дни ветилецът Хиил съгради Йерихон; положи основите му със смъртта на първородния си син Авирон и постави вратите му със смъртта на най-младия си син Селув, според словото, което Господ говори чрез Исус, Навиновия син.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22