за Христос

2Царе 8   

1 Победа на Давид над околните езически племена
След това Давид порази филистимците и ги покори. Давид отне Метег-ама от ръката на филистимците.
2 Порази и моавците и ги измери с въжета, като ги накара да легнат на земята. Отмери две въжета, за да ги погуби, и едно цяло въже, за да ги остави живи. Така моавците станаха Давидови слуги и му плащаха данък.
3 Давид порази още совския цар Ададезер, син на Реов, когато той отиваше да утвърди властта си на реката Ефрат.
4 Давид му отне хиляда колесници, седемстотин конници и двадесет хиляди пешаци. И Давид пресече жилите на всички коне, впрегнати в колесниците. Запази от тях достатъчно само за сто колесници.
5 А когато дамаските сирийци дойдоха да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази двадесет и две хиляди мъже от сирийците.
6 Тогава Давид постави гарнизони в Дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ запазваше Давид където и да отиваше.
7 Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезер, и ги донесе в Йерусалим.
8 И от Ветах и Веротай, Ададезерови градове, цар Давид взе много мед.
9 А ематският цар Тоа, когато чу, че Давид поразил цялата сила на Ададезер,
10 изпрати сина си Йорам при цар Давид, за да го поздрави и да го благослови, понеже воювал против Ададезер и го поразил. Защото Ададезер често воюваше против Тоа. И Йорам донесе със себе си сребърни, златни и медни съдове.
11 Тях цар Давид посвети на Господа заедно със среброто и златото, което беше посветил, взето от всички народи, които беше покорил -
12 от Сирия, от Моав, от амонците, от филистимците, от амаличаните и от плячката, взета от совския цар Ададезер, Реововия син.
13 Името на Давид се прочу, когато се върна от поражението на осемнадесет хиляди сирийци в Долината на солта.
14 Той постави гарнизони в Едом. По цялата територия на Едом постави гарнизони и всички едомци се подчиниха на Давид. И Господ запазваше Давид където и да отиваше.
15 Така Давид царува над целия Израел и съдеше целия си народ, и им раздаваше правосъдие.
16 Йоав, Саруиният син, беше над войската. Йосафат, Ахилудовият син, беше летописец.
17 Садок, Ахитововият син, и Ахимелех, Авиатаровият син, бяха свещеници. Сарая беше секретар,
18 Ванайя, Йодаевият син, беше над херетците и фелетците, а Давидовите синове бяха придворни началници.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24