за Христос

2Царе 5   

1 Укрепване на Давидовото царство
(5:1-10:19)
Давид се възцарява над целия Израел

Тогава всички Израелеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха: Ние сме твоя кост и твоя плът.
2 И по-рано, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израел. На тебе Господ каза: Ти ще пасеш народа Ми Израел и ти ще бъдеш вожд над Израел.
3 И така, всички Израелеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон и цар Давид сключи завет с тях пред Господа в Хеврон. Те помазаха Давид за цар над Израел.
4 Давид беше на тридесет години, когато се възцари, и царува четиридесет години.
5 В Хеврон царува над Юда седем години и шест месеца; а в Йерусалим царува над целия Израел и Юда тридесет и три години.
6 Йерусалим - столица на обединеното царство
След това царят изведе мъжете си в Йерусалим против йевусейците, жителите на земята. А те говориха на Давид: Няма да влезеш тук! Дори и слепите и хромите ще те отблъснат. Защото си казваха: Давид няма да може да влезе тук.
7 Обаче Давид превзе крепостта Сион. Това е Давидовият град.
8 И в онзи ден Давид каза: Който нападне йевусейците, нека хвърли във вадата слепите и хромите, защото са омразни на Давидовата душа. Понеже слепите и хромите бяха казали, че той няма да влезе в жилището им.
9 И Давид се засели в крепостта, която и нарече Давидов град. След това Давид построи сгради около Мило и навътре.
10 Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и Господ, Бог на Силите, беше с него.
11 В това време тирският цар Хирам прати посланици при Давид, кедрови дървета, дърводелци и зидари и построиха къща за Давид.
12 Тогава Давид позна, че Господ го беше утвърдил за цар над Израел и че беше възвисил царството му заради народа Си Израел.
13 Давид си взе още наложници и жени от Йерусалим, след като дойде от Хеврон; и на Давид се родиха още синове и дъщери.
14 А ето имената на онези, които му се родиха в Йерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон,
15 Евар, Елисуа, Нефег, Яфия,
16 Елисама, Елиада и Елифалет.
17 А когато филистимците чуха, че помазали Давид за цар над Израел, всички филистимци дойдоха да търсят Давид. А Давид, като чу за това, слезе в крепостта.
18 И така, филистимците дойдоха и се разположиха в долината Рафаим.
19 Тогава Давид се допита до Господа: Да се опълча ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? Господ му отговори: Излез, защото със сигурност ще предам филистимците в ръката ти.
20 И така, Давид отиде във Ваал-ферасим и ги порази там, като каза: Господ отнесе пред мене неприятелите ми, както река отнася. Затова онова място бе наречено Ваал-ферасим.
21 Там филистимците оставиха идолите си; а Давид и мъжете му ги вдигнаха.
22 И филистимците пак дойдоха и се разположиха в долината Рафаим.
23 А когато Давид се допита до Господа, Той му отговори: Не излизай! Обиколи зад тях и ги нападни срещу черниците.
24 И когато чуеш шум, като че някой минава по върховете на черниците, тогава тръгни, защото тогава Господ ще излезе пред тебе да порази филистимското множество.
25 И Давид направи, както Господ му заповяда, и порази филистимците от Газа до входа в Гезер.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24