за Христос

2Царе 24   

1 Преброяването на народа и Господният гняв
След това гневът на Господа пак пламна против Израел и Той подбуди Давид против тях, като каза: Иди, преброй Израел и Юда.
2 И така, царят каза на началника на войската Йоав, който беше с него: Мини сега през всички Израелеви племена от Дан до Вирсавее и пребройте народа, за да узная броя на народа.
3 А Йоав отвърна на царя: Господ, твоят Бог, дано прибави на народа стократно повече, отколкото са, и очите на господаря ми, царя, дано видят това. Но защо господарят ми, царят, намира наслада в това?
4 Обаче царската дума надделя над Йоав и над началниците на войската. Затова Йоав и началниците на войската тръгнаха от името на царя да преброят Израелевия народ.
5 Като преминаха Йордан, се разположиха при Ароир, към Гад и към Язир, отдясно на града, който е сред долината.
6 После отидоха в Галаад и в земята Тахтим-одси. Отидоха и в Дан-яан и в околността до Сидон.
7 След това отидоха в Тирската крепост и във всички градове на евейците и на ханаанците; и излязоха във Вирсавее в южна Юда.
8 И така, като прекосиха цялата земя, се върнаха в Йерусалим след девет месеца и двадесет дни.
9 Йоав доложи на царя броя на преброения народ. Броят беше: от Израел - осемстотин хиляди силни мъже, които можеха да си служат с меч; и от Юдовите мъже - петстотин хиляди.
10 След като Давид преброи народа, сърцето му го изобличи. И Давид каза на Господа: Съгреших тежко, като извърших това. Сега, моля Ти се, Господи, премахни беззаконието на слугата Си, защото направих голяма глупост.
11 И когато Давид стана на сутринта, Господнето слово дойде към пророка Гад, Давидовия ясновидец, като му каза:
12 Иди и кажи на Давид: Така казва Господ: Три неща ти предлагам; избери си едно от тях, за да го извърша над теб.
13 И така, Гад отиде при Давид и му извести това. После му каза: Дали за седем години да има върху тебе глад по земята ти, или три месеца да бягаш от неприятелите си, като те преследват, или три дни да има мор в земята ти? Размисли сега и виж какъв отговор да отнеса на Онзи, Който ме е пратил.
14 Давид отвърна на Гад: Намирам се в голямо утеснение; обаче нека паднем в ръката на Господа, защото Неговите милости са много; но в ръката на човек да не изпадна.
15 И така, Господ прати мор върху Израел от онази сутрин до определеното време. И измряха от народа, от Дан до Вирсавее, седемдесет хиляди мъже.
16 А когато ангелът простря ръката си към Йерусалим, за да го погуби, Господ се разкая за злото и каза на ангела, който погубваше народа: Стига вече; оттегли сега ръката си. А ангелът Господен беше близо до хармана на йевусееца Орна.
17 И когато видя ангела, който поразяваше народа, Давид проговори на Господа: Ето, аз съгреших, аз извърших беззаконие. Тези овце какво са направили? Над мене, моля Ти се, нека бъде ръката Ти и над моя бащин дом.
18 В същия ден Гад дойде при Давид и му каза: Излез, издигни жертвеник на Господа на хармана на йевусееца Орна.
19 И така, Давид излезе според думата на Гад, както заповяда Господ.
20 А Орна погледна и видя, че царят и слугите му идват към него. И Орна излезе и се поклони на царя с лице до земята.
21 Тогава Орна каза: Защо е дошъл господарят ми, царят, при слугата си? А Давид отговори: Да купя хармана от тебе, за да издигна жертвеник на Господа, за да престане язвата между народа.
22 А Орна каза на Давид: Господарят ми, царят, нека вземе и принесе в жертва каквото му се вижда за добре; ето воловете за всеизгаряне и диканите, и впряга на воловете за дърва.
23 Всичко това, о, царю, Орна дава на царя. Орна прибави също: Господ, твоят Бог, да има благоволение към теб.
24 А царят каза на Орна: Не! Непременно ще го купя от тебе за определена цена; защото не искам да принеса на Господа, моя Бог, всеизгаряния, за които не съм платил нищо. И така, Давид купи хармана; а воловете купи за петдесет сребърни сикъла.
25 Там Давид издигна жертвеник на Господа и принесе всеизгаряния и мирни приноси. И Господ прие молбата за земята и язвата престана сред Израел.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24