за Христос

2Царе 15   

1 Въстанието на Авесалом и бягството на Давид от Йерусалим
След това Авесалом си набави колесници и коне и петдесет мъже, които да тичат пред него.
2 И Авесалом ставаше рано, заставаше край пътя до портата; и когато някой имаше дело, за което трябваше да дойде пред царя за съд, Авесалом го викаше и го питаше: От кой град си? А той отговаряше: Слугата ти е от еди-кое си Израелево племе.
3 Тогава Авесалом му казваше: Виж, твоята работа е добра и права, но от страна на царя няма кой да те чуе.
4 Авесалом прибавяше още: Да бях само поставен съдия на тази страна, за да може да идва при мене всеки, който има спор или дело, за да го оправдавам!
5 И когато някой се приближаваше да му се поклони, той протягаше ръка, прегръщаше го и го целуваше.
6 Така постъпваше Авесалом с всеки израелтянин, който идваше при царя за съд. По този начин Авесалом подмамваше сърцата на Израелевите мъже.
7 След като изминаха четири години, Авесалом каза на царя: Моля, позволи ми да отида в Хеврон, за да изпълня оброка, който направих на Господа.
8 Слугата ти направи оброк, когато живееше в Гесур, в Сирия, като казах: Ако наистина Господ ме върне в Йерусалим, тогава ще послужа на Господа.
9 Царят му каза: Иди с мир. И така, той тръгна и отиде в Хеврон.
10 А Авесалом разпрати шпиони по всички Израелеви племена да казват: Щом чуете тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон.
11 А с Авесалом тръгнаха от Йерусалим двеста мъже; те бяха поканени и отидоха чистосърдечно, без да знаят нещо.
12 После, докато принасяше жертвите, Авесалом покани Давидовия съветник, гилонеца Ахитофел, от града му Гило. И заговорът беше силен, понеже народът постоянно се умножаваше около Авесалом.
13 Тогава при Давид дойде вестоносец и му каза: Сърцата на Израелевите мъже се обърнаха към Авесалом.
14 А Давид нареди на всички слуги, които бяха с него в Йерусалим: Станете да бягаме, иначе никой от нас няма да може да се спаси от Авесалом. Побързайте да вървим, да не би да ни застигне скоро, да докара зло върху нас и да порази града с острието на меча.
15 Царските слуги казаха на царя: Слугите ти са готови да вършат всичко, което избере господарят ни, царят.
16 И така, царят излезе и целият му дом след него. А царят остави десет жени, наложници, да пазят къщата.
17 Царят излезе и целият народ го последва, и се спряха на едно далечно място.
18 Всичките му слуги вървяха близо до него, а всички херетци, фелетци и гетци, шестстотин мъже, които го бяха последвали от Гет, вървяха пред царя.
19 Тогава царят каза на гетеца Итай: Защо идваш и ти с нас? Върни се и остани с царя, защото си чужденец и си се преселил от мястото си.
20 Ти дойде вчера; и днес да те карам ли да скиташ с нас? Аз ще ида където мога, а ти се върни. Заведи с теб и братята си. Милост и вярност да бъдат с теб!
21 А Итай отговори на царя: Заклевам се в живота на Господа и в живота на господаря ми, царя, където и да бъде господарят ми, царят, било за смърт, било за живот, там ще бъде и слугата ти.
22 Тогава Давид каза на Итай: Иди и премини. И така, преминаха гетецът Итай и всичките му мъже, и всички деца, които бяха с него.
23 А хората от цялата местност плачеха със силен глас, докато преминаваше целият народ. Царят премина потока Кедрон и целият народ потегли по пътя за пустинята.
24 Дойде и Садок и заедно с него - всички левити, които носеха ковчега за плочите на Божия завет. И сложиха Божия ковчег (при който се качи и Авиатар), докато целият народ излезе от града.
25 Тогава царят каза на Садок: Върни Божия ковчег в града. Ако придобия благоволението на Господа, Той ще ме възвърне, за да видя Него и обиталището Му.
26 Но ако каже така: Нямам благоволение в теб, ето ме, нека ми стори каквото Му се вижда за добро.
27 Царят каза още на свещеника Садок: Нали си ясновидец? Върни се в града с мир. С вас нека се върнат и двамата ви сина - твоят син Ахимаас и Авиатаровият син Йонатан.
28 Аз ще се бавя при бродовете в пустинята, докато дойде вест от вас, за да знам какво да направя.
29 И така, Садок и Авиатар върнаха Божия ковчег в Йерусалим и останаха там.
30 А Давид се изкачваше по възвишението на маслинения хълм и плачеше, като се изкачваше. Вървеше бос и с покрита глава. И всички хора, които бяха с него, покриваха всеки главата си и плачеха, като се изкачваха.
31 Тогава известиха на Давид, че и Ахитофел е между заговорниците с Авесалом. А Давид каза: Господи, моля Ти се, осуети съвета на Ахитофел.
32 И когато Давид стигна на върха на хълма, където ставаше богопоклонение, архиецът Хусай го посрещна с раздраната си дреха и с пръст на главата си.
33 Давид му каза: Ако дойдеш с мене, ще ми бъдеш в тежест,
34 но ако се върнеш в града и кажеш на Авесалом: Царю, ще ти бъда слуга; както бях слуга на баща ти досега, така ще бъда слуга на тебе,тогава можеш да осуетиш в моя полза съвета на Ахитофел.
35 Не са ли там с тебе свещениците Садок и Авиатар? И така, всичко, каквото би чул от царския дом, съобщи на свещениците Садок и Авиатар.
36 Там с тях са двамата им сина, Ахимаас Садоков и Йонатан Авиатаров. Чрез тях ми съобщавайте всичко, каквото узнаете.
37 И така, Давидовият приятел Хусай влезе в града. Също и Авесалом влезе в Йерусалим.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24