за Христос

2Царе 11   

1 Грехът на Давид
(11:1-12:31)
Давид и Витсавее

След една година, по времето, когато царете отиват на война, Давид прати Йоав, слугите си с него и целия Израел. И те разбиха амонците и обсадиха Рава. А Давид остана в Йерусалим.
2 Надвечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща. И от покрива видя една жена, която се къпеше. А жената беше много красива.
3 И Давид прати да разпитат коя е жената. И един каза: Това е Витсавее, дъщеря на Елиам, жена на хета Урия.
4 Тогава Давид прати хора да я доведат и когато тя дойде при него, той лежа с нея (защото се беше очистила от нечистотата си); и тя се върна у дома си.
5 А жената зачена; и прати да известят на Давид: Бременна съм.
6 Тогава Давид прати вестоносец до Йоав да му каже: Изпрати ми хета Урия. И Йоав изпрати Урия при Давид.
7 И когато Урия дойде при него, Давид го попита как е Йоав, как е народът и как върви войната.
8 После Давид каза на Урия: Слез у дома си и си умий краката. И Урия излезе от царската къща, а след него отиде дял от царската трапеза.
9 Но Урия спа при вратата на царската къща с всички слуги на господаря си и не слезе у дома си.
10 И когато известиха на Давид, че Урия не слязъл у дома си, Давид му каза: Не си ли дошъл от път? Защо не слезе у дома си?
11 Урия отговори на Давид: Ковчегът, Израел и Юда престояват в шатри. Господарят ми Йоав и слугите на господаря ми са разположени в стан на открито поле. А аз у дома си ли да ида, за да ям и да пия, и да спя с жена си? Заклевам се в твоя живот и в живота на душата ти, това няма да направя.
12 Тогава Давид каза на Урия: Престой тук и днес, а утре ще те изпратя. И така, Урия престоя в Йерусалим през онзи ден и на другия.
13 Давид го покани и яде пред него и пи; и го опи. Но вечерта Урия излезе да спи на леглото си със слугите си, а у дома си не слезе.
14 Затова на сутринта Давид писа писмо на Йоав и го прати по Урия.
15 А в писмото написа следното: Поставете Урия там, където сражението е най-силно. После се оттеглете от него, за да бъде ударен и да умре.
16 И така, Йоав, като държеше града в обсада, определи Урия на едно място, където знаеше, че има храбри мъже.
17 И когато мъжете излязоха от града и се биха с Йоав, паднаха неколцина от народа, т. е. от Давидовите слуги. Умря и хетът Урия.
18 Тогава Йоав прати да известят на Давид всичко, което се беше случило във войната.
19 Той заповяда на вестоносеца: Когато разкажеш на царя всичко, което се е случило във войната,
20 ако гневът на царя пламне и ти каже: Защо се приближихте толкова до града да се биете, не знаехте ли, че щяха да стрелят от стената?
21 Кой порази Авимелех, син на Ерувесета? Една жена не хвърли ли върху него от стената горен воденичен камък и той не умря ли в Тевес? Защо се приближихте толкова близо до стената? Тогава ти кажи: Умря и слугата ти, хетът Урия.
22 И така, вестоносецът замина и като пристигна, извести на Давид всичко, за което Йоав го беше изпратил.
23 Вестителят каза на Давид: Мъжете надделяха над нас и излязоха против нас на полето; а ние ги прогонихме чак до входа на портата.
24 Но стрелците стреляха от стената върху слугите ти и неколцина от слугите на царя умряха. Умря и слугата ти, хетът Урия.
25 Тогава Давид каза на вестоносеца: Така да кажеш на Йоав: Да не те смущава това нещо, защото мечът погубва понякога един и понякога - друг. Засили още повече нападението си против града и го съсипи. Също и ти го насърчи.
26 А когато Уриевата жена чу, че мъжът й Урия умрял, плака за мъжа си.
27 И като премина жалейката, Давид прати и я взе у дома си. Тя му стана жена и му роди син. Но делото, което Давид беше извършил, беше зло пред Господа.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24