за Христос

2Царе 10   

1 Победа над амонците и сирийците
След това царят на амонците умря и вместо него се възцари синът му Анун.
2 Тогава Давид каза: Ще покажа благост към Анун, Наасовия син, както баща му показа благост към мен. И така, Давид прати слугите си да го утешат за баща му. А когато Давидовите слуги дойдоха в земята на амонците,
3 първенците на амонците казаха на господаря си Анун: Мислиш ли, че от почит към баща ти Давид ти е изпратил утешители? Не е ли пратил Давид слугите си при тебе, за да разузнаят града и да го съгледат, за да го съсипе?
4 Затова Анун хвана Давидовите слуги, обръсна половината от брадите им и отряза дрехите им до половина - до бедрата им, и ги отпрати.
5 А когато известиха това на Давид, той изпрати хора да ги посрещнат (понеже мъжете много се срамуваха) и да им кажат от името на царя: Останете в Йерихон, докато порастат брадите ви, и тогава се върнете.
6 А амонците, като видяха, че станаха омразни на Давид, пратиха и наеха двадесет хиляди пешаци от вет-реовските сирийци и совенските сирийци, хиляда мъже от царя на Мааха и дванадесет хиляди души от товските мъже.
7 Когато Давид чу това, прати Йоав и цялото множество силни мъже.
8 И амонците излязоха и се строиха за бой при входа на портата, а сирийците от Сова и Реов и мъжете от Тов и Мааха бяха отделно на полето.
9 А Йоав, като видя, че се бяха строили за бой против него отпред и отзад, избра войни измежду всички отбрани Израелеви мъже и ги опълчи против сирийците;
10 а останалото множество предаде в ръката на брат си Ависей, който ги опълчи против амонците.
11 Йоав каза: Ако сирийците надделеят над мене, тогава ти ще ми дойдеш на помощ; а ако амонците надделеят над тебе, тогава аз ще ти дойда на помощ.
12 Дерзай и нека бъдем мъжествени за народа си и за градовете на нашия Бог, а Господ нека извърши, каквото Му се вижда угодно.
13 И така, Йоав и народът, който беше с него, встъпиха в сражение против сирийците; а те побегнаха от тях.
14 Когато амонците видяха, че сирийците побегнаха, тогава и те побегнаха от Ависей и влязоха в града. Тогава Йоав се оттегли от амонците и дойде в Йерусалим.
15 А сирийците, като видяха, че бяха поразени от Израел, пак се събраха всички заедно.
16 Адарезер прати да изведат сирийците, които бяха отвъд реката; и те дойдоха в Елам, начело със Совак, военачалника на Адарезер.
17 И когато това бе известено на Давид, той събра целия Израел, премина Йордан и дойде в Елам. А сирийците се опълчиха срещу Давид и влязоха в битка с него.
18 Но сирийците побегнаха пред Израел; и Давид изби от сирийците седемстотин колесници и четиридесет хиляди конници и порази военачалника им Совак, и той умря там.
19 И така, всички царе, подвластни на Адарезер, като видяха, че бяха победени от Израел, сключиха мир с Израел и им се подчиниха. И сирийците не смееха вече да помагат на амонците.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24