за Христос

2Летописи 35   

1 При това Йосия направи Пасха на Господа в Йерусалим; и на четиринадесетия ден от първия месец заклаха пасхалните агнета.
2 Той постави свещениците в длъжностите им и ги насърчи да служат на Господния дом.
3 И каза на осветените на Господа левити, които поучаваха целия Израел: Положете святия ковчег в дома, който построи Израелевият цар Соломон, Давидовият син; няма да го носите вече на рамена; сега служете на Господа, вашия Бог, и на народа Му Израел.
4 Пригответе се според бащините си домове по отрядите си, според предписанието на Израелевия цар Давид и според предписанието на сина му Соломон;
5 и стойте в светилището според отделенията на бащините домове на братята си, миряните, и за всяко нека има по един отдел от левитските бащини домове.
6 И като заколите пасхалните агнета, осветете се и пригответе за братята си, за да постъпят и те според Господнето слово, дадено чрез Моисей.
7 Йосия подари на народа за жертви овце, агнета и ярета, на брой тридесет хиляди, всичките за пасхалните жертви, за всички, които се намираха там, и три хиляди говеда; те бяха от царския имот.
8 И първенците му подариха на драго сърце на народа, на свещениците и на левитите. А управителите на Божия дом - Хелкия, Захария и Ехиил, подариха на свещениците за пасхалните жертви две хиляди и шестстотин агнета и ярета и триста говеда.
9 Също и Хонения и братята му Семая и Натанаил, и началниците на левитите Асавия, Еиил и Йозавад подариха на левитите за пасхалните жертви пет хиляди агнета и ярета и петстотин говеда.
10 Така бе приготвена службата. Тогава свещениците застанаха на мястото си и левитите по отрядите си според царската заповед.
11 И заклаха пасхалните агнета и свещениците поръсиха кръвта, която вземаха от ръката на левитите, които и одраха жертвите.
12 Отделиха отреденото за всеизгарянето, за да го дадат според отделенията на бащините домове на народа, за да принесат на Господа според предписанията в Моисеевата книга; така направиха и с говедата.
13 И опекоха пасхалните агнета с огън според разпоредбите; а святите жертви свариха в котли, гърнета и тави и ги разделиха веднага между целия народ.
14 После приготвиха за себе си и за свещениците; защото свещениците, Аароновите потомци, се занимаваха с принасяне всеизгарянията и тлъстините до нощта; затова левитите приготвиха за себе си и за свещениците, Аароновите потомци.
15 А певците, Асафовите потомци, бяха на мястото си според заповедта на Давид, на Асаф, на Еман и на царския ясновидец Едутун; и вратарите пазеха на всяка порта; нямаше нужда да оставят работата си, защото братята им, левитите, приготвиха за тях.
16 И така, цялата Господня служба беше приготвена в същия ден, за да направят Пасхата и да принесат всеизгарянията на Господния жертвеник според заповедта на цар Йосия.
17 Израелтяните, които се намираха там, честваха в онова време Пасхата и празника на безквасните хлябове седем дни.
18 Такава Пасха не беше ставала в Израел от дните на пророк Самуил; нито един от всички Израелеви царе не беше направил такава Пасха, каквато направиха Йосия и свещениците, и левитите, и цяла Юдея и Израел, които се намираха там, и йерусалимските жители.
19 Тази Пасха стана в осемнадесетата година от царуването на Йосия.
20 Край на царуването на Йосия
А след всичко това, когато Йосия беше наредил Божия дом, египетският цар Нехао излезе, за да воюва против Кархемис при реката Ефрат; и Йосия излезе против него.
21 А Нехао прати посланици до него да кажат: Какво има между мене и тебе, царю Юдейски? Не ида днес против теб, а против дома, с който имам война, и Бог ми е заповядал да побързам; отдалечи се от Бога, Който е с мене, да не би да те изтреби.
22 Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, а се приготви да воюва против него и не послуша думите на Нехао, които бяха от Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон.
23 Стрелците улучиха цар Йосия; и царят каза на слугите си: Извадете ме оттук, защото съм тежко ранен.
24 И така, слугите му го извадиха от колесницата, качиха го на втората му колесница и го докараха в Йерусалим; той умря и беше погребан в гробищата на бащите си. И цяла Юдея и Йерусалим жалееха за Йосия.
25 Също и Йеремия плака за Йосия; и всички певци и певици до днес напомнят за Йосия в плачовете си, които и направиха това обичай в Израел; и ето, те са записани в Плача.
26 А останалите дела на Йосия и добродетелите му, съответни на предписаното в Господния закон,
27 и делата му, първите и последните, са записани в Книгата на Израелевите и Юдейските царе.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36