за Христос

2Летописи 31   

1 Религиозни реформи на Езекия
А като се свърши всичко това, целият Израел, които се намираха там, излязоха по Юдейските градове и изпотрошиха кумирите, изсякоха ашерите и събориха високите места и жертвениците в цяла Юдея и Вениамин, също и в Ефрем и Манасия, докато ги унищожиха всички. Тогава всички израелтяни се върнаха в градовете си, всеки в своята собственост.
2 Тогава Езекия определи отрядите на свещениците и левитите според разпределенията им, всеки според службата му, и свещениците и левитите за всеизгарянията и мирните жертви, за да служат, да славословят и да хвалят в портите на Господния дом.
3 Определи и царския дял от имота си за всеизгарянията, а именно за утринните и вечерните всеизгаряния и за всеизгарянията в съботите и новолунията, и на празниците според предписанието в Господния закон.
4 Заповяда още на народа, който живееше в Йерусалим, да дава дела на свещениците и левитите, за да се затвърдят в Господния закон.
5 И щом тази заповед бе издадена, израелтяните донесоха много от първите плодове на житото, виното, дървеното масло, меда и на всички земни произведения; донесоха още в изобилие и десятъците от всяко нещо.
6 Израелтяните и юдеите, които живееха в Юдейските градове, също донесоха десятъците от говеда и овце и десятъците от святите неща, които бяха посветени на Господа, техния Бог, и ги сложиха на купове.
7 В третия месец почнаха да правят куповете и в седмия месец свършиха.
8 И когато Езекия и първенците дойдоха и видяха куповете, благословиха Господа и Неговия народ Израел.
9 После Езекия запита свещениците и левитите за куповете.
10 Първосвещеникът Азария, от Садоковия дом, му отговори: Откакто започнаха да донасят приносите в Господния дом, сме яли до насита и остана много; защото Господ е благословил народа Си; а останалото е в този голям склад.
11 Тогава Езекия заповяда да приготвят помещения в Господния дом; и като ги приготвиха,
12 внесоха в тях без остатък приносите, десятъците и посветените неща; а надзирател над тях беше левитинът Хонения и след него брат му Семей.
13 А по заповед на цар Езекия и на настоятеля на Божия дом Азария Ехиил, Азазия, Нахат, Асаил, Еримот, Йозавад, Елиил, Исмахия, Маат и Ванайя бяха надзиратели под властта на Хонения и брат му Семей.
14 А Коре, син на левитина Емна, вратарят при източната порта, беше над нещата, доброволно принесени на Бога, за да раздава Господните приноси и пресвятите неща.
15 А под него бяха в градовете на свещениците Еден, Миниамин, Исус, Семая, Амария и Сехания, на които беше поръчано да раздават на братята си според отрядите им както на големия, така и на малкия,
16 на всеки, който постъпваше в Господния дом, ежедневния му дял за служенето им в службата според отрядите им, освен онези, които бяха преброени според родословието на всички от мъжки пол на възраст от три години и нагоре;
17 да раздават и на преброените от свещениците и левитите според бащините им домове на възраст от двадесет години и нагоре, според службите им по отрядите им,
18 и на целите им домове, на жените и синовете им, и на дъщерите им, в цялото общество, които бяха преброени по родословие; защото те се посветиха вярно на святите неща.
19 А колкото до Аароновите потомци, свещениците, които живееха в полетата на градските пасбища, във всеки град имаше хора, определени по име, да раздават дялове на всички от мъжки пол между свещениците и на всички, преброени между левитите.
20 Така направи Езекия и в цяла Юдея; и върши това, което беше добро, право и вярно пред Господа, своя Бог.
21 Във всяка работа, която започна относно служенето на Божия дом и закона, и заповедите, като търсеше своя Бог, вършеше я от все сърце и успяваше.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36