за Христос

2Летописи 26   

1 Царуване на Озия
А целият Юдейски народ взе Озия, който беше на шестнадесет години, и го направи цар вместо баща му Амасия.
2 Той съгради Елот и го върна на Юдея, след като баща му, царят, заспа с бащите си.
3 Озия беше на възраст шестнадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Йерусалим; името на майка му беше Ехолия, от Йерусалим.
4 Той върши това, което беше право пред Господа, напълно според както беше сторил баща му Амасия.
5 И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения; и докато търсеше Господа, Бог му даваше успех.
6 Царят излезе и воюва против филистимците, и събори стената на Гет, стената на Явни и стената на Азот, и съгради градове в азотската околност и между филистимците.
7 Бог му помогна против филистимците и против арабите, които живееха в Гур-ваал, и против маонците.
8 И амонците даваха подаръци на Озия; и името му се прочу чак до входа на Египет, защото стана много силен.
9 Озия съгради и кули в Йерусалим, върху портата на ъгъла, върху портата на долината и върху ъгъла на стената, и ги укрепи.
10 Съгради още кули в пустинята и изкопа много кладенци, защото имаше много добитък и по ниските места, и в равнината, имаше и орачи и лозари в планините и на Кармил; защото обичаше земеделието.
11 При това Озия имаше войска от военни мъже, които излизаха на война по полкове според броя им, който бе преброен от секретаря Еиил и настоятеля Маасия под ръководството на Анания, един от царските военачалници.
12 Целият брой на началниците на бащините домове, на силните и храбри мъже, беше две хиляди и шестстотин.
13 Под тяхна ръка имаше военна сила от триста и седем хиляди и петстотин души, които се биеха с голяма храброст, за да помагат на царя против неприятелите.
14 Озия приготви за тях, за цялата войска, щитове и копия, шлемове и брони, лъкове и камъни за прашки.
15 А в Йерусалим направи машини, изобретени от изкусни мъже, да бъдат поставени на кулите и на крепостите при ъглите, за хвърляне на стрели и големи камъни. И името му се прочу надалеч; защото му се помагаше чудно, докато стана силен.
16 Но когато стана силен, сърцето му се надигна и се отдаде на поквара; и извърши престъпление против Господа, своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху кадилния олтар.
17 А свещеник Азария влезе след него и с него осемдесет Господни свещеници, храбри мъже;
18 те се възпротивиха на цар Озия и му казаха: Не е в твоя власт, Озия, да кадиш на Господа, а на свещениците, Аароновите потомци, които са посветени, за да кадят; излез от светилището, защото си извършил престъпление, което няма да ти бъде за почит от Господа Бога.
19 А Озия, който държеше в ръката си кадилница, за да кади, се разяри; и като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом, близо до кадилния олтар.
20 Първосвещеник Азария и всички свещеници погледнаха към него и видяха, че беше прокажен на челото си; и побързаха да го извадят оттам; и даже сам той побърза да излезе, защото Господ го беше поразил.
21 И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си; живееше в отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом; а синът му Йотам беше над царския дом и съдеше народа на земята.
22 А останалите дела на Озия, първите и последните, записа пророк Исая, Амосовият син.
23 И Озия заспа с бащите си и го погребаха с бащите му в оградата на царските гробища, защото казаха: Прокажен е. И вместо него се възцари синът му Йотам.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36