за Христос

2Летописи 24   

1 Царуване на Йоас
Йоас беше на седем години, когато се възцари, и царува четиридесет години в Йерусалим; името на майка му беше Савия, от Вирсавее.
2 Йоас вършеше това, което беше право пред Господа, през всичките дни на свещеник Йодай.
3 А Йодай му взе две жени; и му се родиха синове и дъщери.
4 След това Йоас си науми да обнови Господния дом.
5 И така, събра свещениците и левитите и им каза: Излезте по Юдейските градове и съберете от целия Израел пари, за да се поправя домът на вашия Бог от година до година, и гледайте да побързате с работата. Обаче левитите не побързаха.
6 Тогава царят повика началника на работата Йодай и му каза: Защо не си изискал от левитите да съберат от Юдея и Йерусалим данъка, определен от Господния слуга Моисей да се събира от Израелевото общество, за шатъра на свидетелството?
7 (Защото нечестивата Готолия и синовете й бяха разорили Божия дом; също така всички посветени неща в Господния дом бяха използвали за ваалимите.)
8 И така, съгласно царската заповед направиха един ковчег, който сложиха отвън при вратата на Господния дом.
9 И прогласиха в Юдея и Йерусалим да принасят на Господа данък, наложен върху Израел от Божия слуга Моисей в пустинята.
10 Всички първенци и целият народ се зарадваха и донасяха, и слагаха в ковчега, докато се напълнеше.
11 И когато левитите донасяха ковчега при царските настоятели и те виждаха, че имаше много пари, царският секретар и настоятелят на първосвещеника идваха и изпразваха ковчега, и пак го занасяха и поставяха на мястото му. Така правеха от ден на ден и събираха много пари.
12 А царят и Йодай ги даваха на онези, които вършеха делото на служенето в Господния дом; и те наемаха зидари и дърводелци, за да обновят Господния дом, също и ковачи и медникари, за да поправят Господния дом.
13 И така, работниците вършеха работата и обновяването напредваше с труда им, така че възстановиха Божия дом в първото му състояние и го закрепиха.
14 Когато свършиха, донесоха останалите пари пред царя и Йодай и с тях направиха съдове за Господния дом, съдове за служене и за принасяне жертви, тамянници и други златни и сребърни съдове. Така непрестанно принасяха всеизгаряния в Господния дом през целия живот на Йодай.
15 Но Йодай остаря и стана сит от дни, и умря; беше на възраст сто и тридесет години, когато умря.
16 И го погребаха в Давидовия град между царете, понеже беше извършил добро в Израел и пред Бога, и за дома Му.
17 А след смъртта на Йодай Юдейските началници дойдоха и се поклониха на царя. Тогава царят ги послуша;
18 и те изоставиха дома на Господа, Бога на бащите си, и служиха на ашерите и идолите; и гняв дойде върху Юда и Йерусалим поради това тяхно престъпление.
19 При все това Бог им прати пророци, за да ги обърнат към Господа, които ги изобличаваха; но те не послушаха.
20 Тогава Божият Дух дойде на Захария, син на свещеник Йодай, и той застана на високо място над народа и му каза: Така казва Бог: Защо престъпвате Господните заповеди? Няма да успеете; понеже вие изоставихте Господа, то и Той изостави вас.
21 Обаче те направиха заговор против него и с царска заповед го убиха с камъни в двора на Господния дом.
22 Цар Йоас не си спомни доброто, което му беше показал Йодай, неговият баща, а уби сина му; а той, като умираше, каза: Господ да погледне и да издири.
23 В края на годината сирийска войска излезе против Йоас; и като дойде в Юдея и Йерусалим, изтребиха всички народни първенци изсред народа и изпратиха всичката плячка, взета от тях, до царя на Дамаск.
24 При все че сирийската войска, която дойде, беше малобройна, пак Господ предаде в ръката им едно твърде голямо множество, понеже те бяха изоставили Господа, Бога на бащите си. Така сирийците изпълниха присъда против Йоас.
25 А като заминаха от него (и го оставиха страдащ с тежки рани), собствените му слуги направиха заговор против него поради кръвта на сина на свещеник Йодай, и го убиха на леглото му, и той умря; и го погребаха в Давидовия град, но не го погребаха в царските гробища.
26 Онези, които направиха заговора против него, бяха: Завад, син на амонката Симеата, и Йозавад, син на моавката Самарита.
27 А колкото до синовете му и за тежките товари за откуп, наложени върху него, и за поправянето на Божия дом, всичко е записано в повестите на Книгата на царете. И вместо него се възцари синът му Амасия.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36