за Христос

2Летописи 22   

1 Царуване на Охозия
Йерусалимските жители направиха цар вместо Йорам най-младия му син Охозия; защото четите, надошли в стана с арабите, бяха избили всичките по-възрастни синове. Така се възцари Охозия, син на Юдейския цар Йорам.
2 Охозия беше на възраст четиридесет и две години, когато се възцари, и царува една година в Йерусалим. Името на майка му беше Готолия, внучка на Амрий.
3 И той също ходи в пътищата на Ахавовия дом; защото майка му беше негова съветница в нечестието му.
4 Той върши зло пред Господа, както Ахавовият дом; защото след смъртта на баща му те му станаха съветници за неговото погубване.
5 Като ходеше по техния съвет, той отиде на бой заедно с Израелевия цар Йорам, син на Ахааз, против Сирийския цар Азаил в Рамот-галаад, където сирийците раниха Йорам.
6 И той се върна в Езраел, за да се цери от раните, които му нанесоха в Рама, когато воюваше против сирийския цар Азаил. Тогава Юдейският цар Охозия, Йорамовият син, слезе в Езраел, за да види Йорам, Ахавовия син, защото беше болен.
7 Загиването на Охозия стана от Бога чрез отиването му при Йорам; защото, когато дойде, излезе с Йорам против Ииуй, Намесиевия син, когото Господ беше помазал да изтреби Ахавовия дом.
8 И Ииуй, когато извършваше съда против Ахавовия дом, намери Юдейските първенци и синовете на Охозиевите братя, които служеха на Охозия, и ги изби.
9 Тогава потърси и Охозия; и го заловиха, докато беше скрит в Самария, доведоха го при Ииуй и го убиха; и го погребаха, защото казаха: Син е на Йосафат, който потърси Господа с цялото си сърце. Така Охозиевият дом нямаше вече сила да задържи царството.
10 Възцаряване на Йоас
А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът й умря, стана и погуби целия царски род от Юдовия дом.
11 Но Йосавеета, царската дъщеря, взе Йоас, Охозиевия син, и го открадна от царските синове, когато ги убиваха, и скри него и дойката му в спалнята. Така Йосавеета, дъщеря на цар Йорам, жена на свещеник Йодай (защото беше сестра на Охозия), го скри от Готолия и тя не го уби.
12 Йоас беше при тях, скрит в Божия дом, шест години; а Готолия царуваше над земята.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36