за Христос

2Летописи 21   

1 Царуване на Йорам
След това Йосафат заспа с бащите си и беше погребан с тях в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Йорам.
2 А Йорам имаше братя, Йосафатови синове - Азария, Ехиил, Захария, Азария, Михаил и Сафатия; всички те бяха синове на Израелевия цар Йосафат.
3 Баща им беше им дал много подаръци - сребро, злато и скъпоценни неща, заедно с укрепени градове в Юдея; но царството беше дал на Йорам, понеже той беше първороден.
4 А Йорам, когато се издигна на бащиното си царство и се закрепи, изби всичките си братя с меч, също и неколцина от Израелевите първенци.
5 Йорам беше на възраст тридесет и две години, когато се възцари, и царува осем години в Йерусалим.
6 Той ходи в пътя на Израелевите царе, както постъпваше Ахавовият дом, защото жена му беше Ахавова дъщеря; и върши зло пред Господа.
7 При все това Господ не иска да изтреби Давидовия дом заради завета, който беше сключил с Давид, и понеже беше обещал, че ще даде светилник на него и на потомците му до века.
8 В неговите дни Едом се освободи от ръката на Юда и си поставиха свой цар.
9 Затова Йорам замина с началниците си и всичките колесници с него; и като стана през нощта, порази едомците, които го обкръжаваха, и началниците на колесниците.
10 Обаче Едом се освободи от ръката на Юда и остава независим до днес. Тогава, в същото време, и Ливна се освободи от ръката му, понеже беше изоставил Господа, Бога на бащите си.
11 Той построи и високи места по Юдейските планини и направи йерусалимските жители да блудстват, и разврати Юдея.
12 Тогава до него дойде писмо от пророка Илия, което гласеше: Така казва Господ, Бог на баща ти Давид: Понеже ти не си ходил в пътищата на баща си Йосафат, нито в пътищата на Юдейския цар Аса,
13 а си ходил в пътя на Израелевите царе и си направил Юдея и йерусалимските жители да блудстват, както блудства Ахавовият дом, още си избил и братята си, дома на баща си, които бяха по-добри от теб,
14 ето, Господ порази с тежък удар народа ти, синовете ти, жените ти и целия ти имот;
15 и ти тежко ще боледуваш от разстройство на червата си, докато от болестта червата ти почнат да изтичат от ден на ден.
16 И така, Господ повдигна против Йорам духа на филистимците и на арабите, които са близо до етиопците;
17 и те излязоха против Юдея, спуснаха се върху нея и заграбиха целия имот, който се намери в царската къща, също и синовете му, и жените му, така че не му остана син, освен Йоахаз, най-младия от синовете му.
18 А след всичко това Господ го порази с неизцерима болест в червата;
19 и след известно време, на края, след две години, червата му изтекоха поради болестта му; и Йорам умря със силни болки. А народът му не гориха аромати за него, както бяха горили за бащите му.
20 Той беше на възраст тридесет и две години, когато се възцари, и царува в Йерусалим осем години; и се пресели неоплакан; погребаха го в Давидовия град, а не в царските гробища.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36