за Христос

2Летописи 14   

1 Цар Аса побеждава етиопците
Така Авия заспа с бащите си и го погребаха в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Аса. В неговите дни земята беше спокойна десет години.
2 Аса върши това, което беше добро и право пред Господа, своя Бог;
3 защото махна жертвениците на чуждите богове и високите места, изпотроши идолите и изсече ашерите;
4 и заповяда на юдеите да търсят Господа, Бога на бащите си, и да изпълняват закона и заповедите Му.
5 Махна още от всички Юдейски градове високите места и кумирите на слънцето. И царството утихна пред него.
6 И тъй като земята утихна и нямаше война в онези години, той съгради укрепени градове в Юдея; понеже Господ му даде покой.
7 Затова той каза на юдеите: Да съградим тези градове и да направим около тях стени и кули, порти и лостове, докато земята е още свободна пред нас; понеже потърсихме Господа, нашия Бог, потърсихме Го и Той ни е дал покой от всяка страна. И така, съградиха и благоуспяха.
8 А Аса имаше войска: от Юда - триста хиляди мъже, които носеха щитове и копия; а от Вениамин - двеста и осемдесет хиляди, които носеха малки щитове и стреляха с лъкове; всички те бяха силни и храбри.
9 След това етиопецът Зара излезе против тях с една войска от един милион мъже и с триста колесници и стигна до Мариса.
10 Аса излезе против него; и се опълчиха за бой в долината Сефата, при Мариса.
11 Тогава Аса извика към Господа, своя Бог, и каза: Господи, за Теб е безразлично да помагаш на мощния или на онзи, който няма никаква сила; помогни ни, Господи, Боже наш, защото на Теб уповаваме и в Твоето име идваме против това множество. Господи, Ти си нашият Бог; да не надделее човек против Теб.
12 И Господ порази етиопците пред Аса и пред Юдея; и етиопците побегнаха.
13 А Аса и народът, който беше с него, ги преследваха до Герар; и от етиопците паднаха толкова много, че не можаха вече да се съвземат, защото бяха смазани пред Господа и пред Неговото множество. И Юдейските мъже взеха твърде много плячка.
14 И поразиха всички градове около Герар, защото ги обзе страх от Господа; и ограбиха всички градове, защото в тях имаше много плячка.
15 Нападнаха още и шатрите на добитъка и като взеха много овце и камили, се върнаха в Йерусалим.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36