за Христос

2Летописи 12   

1 Но след като царството на Ровоам се закрепи и той стана силен, изостави Господния закон, а заедно с него - и целият Израел.
2 И понеже бяха престъпили пред Господа, затова в петата година на Ровоамовото царуване египетският цар Сисак излезе против Йерусалим
3 с хиляда и двеста колесници и шестдесет хиляди конници; и народът, който дойде с него от Египет - ливийци, сукияни и етиопци, бяха безбройни.
4 И като превзе Юдовите укрепени градове, дойде до Йерусалим.
5 Тогава пророк Семая дойде при Ровоам и при Юдейските първенци, които се бяха събрали в Йерусалим поради нахлуването на Сисак и им каза: Така казва Господ: Вие изоставихте Мене; затова и Аз изоставих вас в ръката на Сисак.
6 Поради това Израелевите първенци и царят се смириха и казаха: Праведен е Господ.
7 А когато Господ видя, че се смириха, Господнето слово дойде към Семая и каза: Те се смириха; няма да ги изтребя, а ще им дам някакво избавление; и гневът Ми няма да се излее върху Йерусалим чрез Сисак.
8 Обаче те ще му станат слуги, за да познаят какво е да слугуват на Мен и какво да слугуват на земните царства.
9 И така, египетският цар Сисак излезе против Йерусалим и отнесе съкровищата на Господния дом и съкровищата на царската къща; отнесе всичко, включително златните щитове, които Соломон беше направил.
10 (А вместо тях цар Ровоам направи медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците на телохранителите, които пазеха вратата на царската къща.
11 И когато царят влизаше в Господния дом, телохранителите идваха и ги вземаха; после пак ги занасяха в залата на телохранителите.)
12 След като Ровоам се смири, гневът на Господа се отвърна от него, за да не го погуби съвсем; а и в Юдея се намираше някакво добро.
13 Така цар Ровоам се закрепи в Йерусалим и царуваше; защото, когато се възцари, Ровоам беше на възраст четиридесет и една години; и царува седемнадесет години в Йерусалим - града, който Господ беше избрал измежду всички Израелеви племена, за да настани името Си там. Името на майка му, амонката, беше Наама.
14 А той направи зло, като не оправи сърцето си да търси Господа.
15 А делата на Ровоам, първите и последните, не са ли записани в книгите на пророк Семая и на ясновидеца Идо за архивите? А между Ровоам и Еровоам имаше постоянни войни.
16 И Ровоам заспа с бащите си и беше погребан в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Авия.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36