за Христос

2Летописи 11   

1 Тогава Ровоам, като дойде в Йерусалим, събра Юдовия и Вениаминовия дом, сто и осемдесет хиляди отбрани войници, за да се бият против Израел и дано върнат царството пак на Ровоам.
2 Но Господнето слово дойде към Божия човек Семая и каза:
3 Говори на Ровоам, Соломоновия син, Юдейския цар, и на целия Израел в Юда и Вениамин:
4 Така казва Господ: Не излизайте, нито се бийте против братята си; върнете се всеки у дома си, защото от Мене става това нещо. И те послушаха Господните думи и се върнаха, и не отидоха против Еровоам.
5 А Ровоам, като се установи в Йерусалим, съгради укрепени градове в Юдея;
6 съгради Витлеем, Итам, Текуе,
7 Ветсур, Сохо, Одолам,
8 Гет, Мариса, Зиф,
9 Адораим, Лахис, Азика,
10 Сарая, Еалон и Хеврон, които са укрепени градове в Юда и Вениамин,
11 укрепи тези крепости и изпрати в тях военачалници и запаси от храна, дървено масло и вино.
12 Още във всеки град сложи щитове и копия и ги укрепи твърде много. Така Юда и Вениамин останаха под негова власт.
13 И всички свещеници и левити, които бяха в Израел, се събраха при него от всичките си краища.
14 Защото левитите оставиха пасбищата си и притежанията си и дойдоха в Юдея и в Йерусалим; понеже Еровоам и синовете му бяха ги изгонили, за да не свещенодействат на Господа,
15 и Еровоам си беше поставил жреци за високите места, за идолите и за телетата, които беше направил.
16 А след тях, колкото души от всичките Израелеви племена утвърдиха сърцата си да търсят Господа, Израелевия Бог, дойдоха в Йерусалим, за да жертват на Господа, Бога на бащите си.
17 Така за три години те подкрепяха Юдейското царство и поддържаха Ровоам, Соломоновия син; защото три години ходеха в пътя на Давид и Соломон.
18 Ровоам си взе за жена Маелета, дъщеря на Давидовия син Еримот, и Авихаила, дъщеря на Есеевия син Елиав,
19 която му роди синове: Еуса, Самария и Заама.
20 А след нея взе Мааха, която му роди Авия, Атай, Зиза и Селомита.
21 И Ровоам възлюби Мааха, Авесаломовата дъщеря, повече от всичките си жени и наложници (защото взе осемнадесет жени и шестдесет наложници и роди двадесет и осем синове и шестдесет дъщери);
22 Ровоам постави Маахиния син Авия за княз да началства над братята си, защото мислеше да го направи цар.
23 И постъпваше разумно, като разпръсна всичките си синове по няколко във всеки укрепен град, по всичките Юдови и Вениаминови земи, и им даваше изобилна храна. И за тях потърси много жени.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36