за Христос

2Летописи 1   

1 Царуване на Соломон
(1:1-9:31)
Мъдростта и богатството на Соломон

Соломон, Давидовият син, се укрепи в царството си; и Господ, неговият Бог, беше с него и твърде много го възвеличи.
2 Тогава Соломон говори на целия Израел, на хилядниците и стотниците, на съдиите и на всички първенци от целия Израел, началниците на бащините домове;
3 и така, Соломон и цялото общество с него отидоха на високото място, което е в Гаваон; защото там беше Божият шатър за срещане, който Господният слуга Моисей беше направил в пустинята.
4 А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириат-иарим на мястото, което му беше приготвил; защото Давид беше поставил за него шатър в Йерусалим.
5 При това медният жертвеник, който Везелеил, син на Урия, Оровия син, беше направил, беше там, пред Господнята скиния; и Соломон и обществото се обърнаха ревностно към него.
6 Соломон отиде там, при медния жертвеник пред Господа, който жертвеник беше пред шатъра за срещане, и принесе на него хиляда всеизгаряния.
7 В същата нощ Бог се яви на Соломон и му каза: Искай какво да ти дам.
8 А Соломон отговори на Бога: Ти си показал голяма милост към баща ми Давид, като си ме поставил цар вместо него.
9 Сега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието, което Ти даде на баща ми Давид; защото Ти ме направи цар над народ, многочислен като праха на земята.
10 И така, дай ми мъдрост и разум, за да постъпвам правилно пред този народ; защото кой може да съди този Твой голям народ?
11 Бог каза на Соломон: Понеже си имал това в сърцето си и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на онези, които те мразят, нито поиска дълъг живот, а поиска за себе си мъдрост и разум, за да съдиш народа Ми, над който те направих цар,
12 дават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе.
13 Тогава Соломон се върна в Йерусалим от високото място, което е в Гаваон, от пред шатъра за срещане; и царуваше над Израел.
14 Соломон събра колесници и конници и имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани по градовете за колесниците и при царя в Йерусалим.
15 И царят направи среброто и златото да бъдат изобилни в Йерусалим като камъни, а кедрите направи по множество като полските черници.
16 За Соломон докарваха коне от Египет; кервани от царски търговци ги купуваха по стада с определена цена.
17 А извеждаха и докарваха от Египет всяка колесница за шестстотин сребърни сикъла и всеки кон - за сто и петдесет; също така за всички хетейски царе и за сирийските царе конете им се доставяха чрез тези търговци.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36