за Христос

1Царе 31   

1 Смъртта на Саул и на синовете му
А филистимците воюваха против Израел; и Израелевите мъже побегнаха от филистимците и паднаха убити на хълма Гелвуе.
2 Филистимците настигнаха Саул и синовете му; и убиха Сауловите синове Йонатан, Авинадав и Мелхисуй.
3 И битката се засилваше против Саул и стрелците го улучиха. Той беше тежко ранен от стрелите.
4 Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, за да не дойдат тези необрязани и да ме прободат и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не прие, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си и падна върху него.
5 Оръженосецът, като видя, че Саул умря, хвърли се и той върху меча си и умря с него.
6 Така умряха Саул, тримата му сина, оръженосецът му и всичките му мъже заедно в същия ден.
7 Тогава Израелевите мъже, които бяха отвъд долината и отвъд Йордан, като видяха, че Израелевите мъже бягаха и че Саул и синовите му бяха избити, напуснаха градовете и побегнаха; а филистимците дойдоха и се заселиха в тях.
8 А на следващия ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саул и тримата му сина паднали на хълма Гелвуе.
9 Те отсякоха главата му, снеха оръжията му и изпратиха пратеници навред по филистимската земя, за да разнесат известие в светилищата на идолите си и между хората.
10 Оръжията му положиха в храма на Астарта, а тялото му окачиха на стената на Ветсан.
11 А след като жителите на Явис-галаад чуха това, което филистимците направили със Саул,
12 всички храбри мъже станаха и като ходиха през цялата нощ, снеха тялото на Саул и телата на синовете му от стената на Ветсан и като ги донесоха в Явис, ги изгориха там.
13 И взеха костите им, закопаха ги под дървото в Явис и постиха седем дни.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31