за Христос

1Царе 10   

1 Помазване на Саул за цар
Тогава Самуил извади съд с миро и го изля на главата му, целуна го и каза: Не те ли е помазал Господ за цар над наследството Си?
2 Като си тръгнеш днес от мене, ще срещнеш двама човека близо до гроба на Рахил във Вениаминовата земя в Селса. Те ще ти кажат: Намериха се ослиците, които ти отиде да търсиш, а баща ти престана да се грижи за ослиците и много скърби за вас, като си казва: Какво ли стана със сина ми?
3 И като продължиш по-нататък, ще стигнеш до дъба на Тавор. Там ще те посрещнат трима човека, които отиват към Бога във Ветил, един от които носи три ярета, вторият носи три хляба, а третият носи мях с вино.
4 Те ще те поздравят и ще ти дадат два хляба, и ти ще ги вземеш от ръцете им.
5 После ще стигнеш до Божия хълм, където е филистимският гарнизон. Като стигнеш там, в града, ще срещнеш една група пророци, слизащи от възвишението, предшествани от псалтир, тъпанче, свирка и китара. Докато слизат, те ще пророкуват.
6 Тогава Господният Дух ще дойде върху теб и ще пророкуваш заедно с тях, и ще станеш друг човек.
7 А когато тези знамения се случат с тебе, прави каквото случаят позволява, защото Бог е с тебе.
8 После слез пред мене в Галгал. И, ето, аз ще сляза при тебе, за да принеса всеизгаряния и да пожертвам мирни жертви. Чакай седем дни, докато дойда при теб и ти кажа какво да направиш.
9 Когато Саул се обърна да си тръгне от Самуил, Бог му даде друго сърце и всички онези знамения се сбъднаха в същия ден.
10 Като стигнаха до хълма, една група пророци го посрещнаха. И Божият Дух дойде със сила върху него и той пророкува заедно с тях.
11 И като видяха всички, които го познаваха отпреди, че Саул пророкуваше заедно с пророците, тогава народът си казваха едни на други: Какво е станало с Кисовия син? И Саул ли е между пророците?
12 А един от онези, които бяха оттам, проговори: Но кой е техният баща? От това стана поговорка: И Саул ли е между пророците?
13 Когато Саул свърши пророкуването си, стигна на възвишението.
14 И чичото на Саул каза на него и на слугата му: Къде бяхте? Саул отговори: Да търсим ослите. Когато видяхме, че ги няма, отидохме при Самуил.
15 А Сауловият чичо запита: Кажи ми какво ви каза Самуил?
16 Саул отговори на чичо си: Каза ни, че ослиците са намерени. Саул обаче не му разкри това, което Самуил беше казал за царството.
17 След това Самуил събра народа при Господа в Масфа
18 и каза на израелтяните: Така говори Господ, Израелевият Бог: Аз изведох Израел от Египет и ви избавих от египтяните и от всички царства, които ви притесняваха.
19 А вие днес отхвърлихте вашия Бог, Който сам ви избавя от всичките ви бедствия и скърби, и Му казахте: Постави ни цар над нас. И така, сега застанете пред Господа според племената си и според хилядите си.
20 Когато Самуил накара да се приближат всички Израелеви племена, жребият определи Вениаминовото племе.
21 И като накара да се приближи Вениаминовото племе според семействата си, бе определено семейството на Матри; и жребият определи Кисовия син Саул, но като го потърсиха, не можаха да го намерят.
22 Затова се допитаха пак до Господа: Човекът дошъл ли е вече тук? И Господ отговори: Ето, той се е скрил между вещите.
23 Тогава отидоха и го извадиха оттам; и като застана между хората, той беше по-висок от целия народ от рамената си и нагоре.
24 Тогава Самуил каза на целия народ: Виждате ли онзи, когото Господ избра, че няма подобен на него между всички вас? И целият народ извика: Да живее царят!
25 После Самуил съобщи на народа как ще бъде подредено царството и като написа това на книга, я положи пред Господа.
Тогава Самуил разпусна целия народ, всеки у дома му.
26 Също и Саул отиде у дома си в Гавая и с него отиде една дружина силни мъже, до чиито сърца Бог се беше докоснал.
27 Но някои лоши хора казаха: Как ще ни избави той? И презираха Саул и не му принасяха дарове; а той се правеше, че не забелязва това.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31