за Христос

1Коринтяни 5   

1 Осъждане на безнравствеността
Дори се чува, че между вас имало блудство, и то такова блудство, каквото не се споменава дори между езичниците, именно, че един от вас има бащината си жена.
2 И вие сте се възгордели, вместо да скърбите, за да се отлъчи от вас този, който е направил това нещо.
3 Затова пък аз, ако и да не съм телесно при вас, но с духа си съм при вас и осъдих вече, в името на нашия Господ Исус, онзи, който е извършил това, като че ли съм при вас
4 (като се събра моят дух заедно с вас с властта на нашия Господ Исус),
5 да предадем такъв човек на Сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в деня на Господ Исус.
6 Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?
7 Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни; защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас.
8 Затова нека празнуваме - не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.
9 Писах ви в посланието си да не се събирате заедно с блудници,
10 не че съм искал да кажа за блудниците на този свят или за сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонниците, понеже тогава би трябвало да излезете от света.
11 Но в действителност ви писах да не се събирате с никого, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, с такъв даже да не ядете заедно.
12 Защото каква работа имам да съдя външните човеци? Не съдите ли вие вътрешните,
13 докато външните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек отсред вас.
1Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16