за Христос

1Коринтяни 4   

1 Примерът на апостолите
Така всеки човек да ни смята за Христови служители и настойници на Божиите тайни.
2 А това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен.
3 А за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд; даже аз не съдя сам себе си.
4 Защото, при все че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан; защото Господ е, Който ще ме съди.
5 Затова недейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, Който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи своята похвала от Бога.
6 И това, братя, отнесох към себе си и към Аполос заради вас, за да се научите чрез нас да не мъдрувате повече от писаното и така никой от вас да не се гордее с някого пред друг.
7 Защото кой те прави да се отличаваш от другите? И какво имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?
8 Сити сте вече, обогатихте се вече, царувате, и то без нас. И дано царувате, че и ние да царуваме заедно с вас;
9 защото, струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци, осъдени на смърт; защото станахме за показ на света - на ангели и на човеци;
10 ние - безумни заради Христос, а вие - разумни в Христос, ние - слаби, а вие - силни, вие - славни, а ние - опозорени.
11 Ние до този час гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме,
12 трудим се, като работим със своите ръце; като ни хулят - благославяме; като ни гонят - постоянстваме;
13 като ни злословят - умоляваме; станахме до днес като измет на света, измет на всичко.
14 Не пиша това, за да ви посрамя, но да ви увещая като възлюбени мои чеда.
15 Защото ако бихме имали и десетки хиляди наставници в Христос, пак много бащи нямате; понеже аз ви родих в Христос Исус чрез благовестието.
16 Затова ви се моля, бъдете мои подражатели.
17 Поради тази причина ви пратих Тимотей, който е мое възлюбено и вярно чедо в Господа; той ще ви напомни моите пътища в Христос, такива пътища, каквито поучавам навсякъде във всяка църква.
18 Но някои се възгордяха, като че нямаше да дойда при вас.
19 Но ако е Господнята воля, аз скоро ще дойда при вас и ще изпитам - не думите, а силата на тези, които са се възгордели.
20 Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила.
21 Какво искате? С тояга ли да дойда при вас или с любов и кротък дух?
1Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16