за Христос

1Коринтяни 3   

1 Апостолите - сътрудници на Бога
И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос.
2 С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да я приемете, а и сега още не можете.
3 Понеже и досега сте плътски; защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?
4 Защото когато един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби?
5 Тогава какво е Аполос и какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте, и то както Господ е дал на всеки от тях.
6 Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.
7 И така, нито който сади, е нещо, нито който напоява, а Господ, Който прави да расте.
8 При това този, който сади, и този, който напоява, са равни, обаче всеки според своя труд ще получи своята награда;
9 защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.
10 Според дадената ми Божия благодат като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея.
11 Защото никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус Христос.
12 И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама,
13 на всеки работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита каква е работата на всекиго.
14 Този, на когото работата, която е градил, устои, ще получи награда.
15 А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но като през огън.
16 Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас?
17 Ако някой оскверни Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.
18 Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупав, за да бъде мъдър.
19 Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъдрите в лукавството им";
20 и пак: "Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни."
21 Затова никой да не се хвали с човеците. Защото всичко е ваше:
22 било Павел или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето, всичко е ваше;
23 а вие сте Христови, а Христос - Божий.
1Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16