за Христос

1Коринтяни 2   

1 Проповед с дух и сила
И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна;
2 защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос, и то Христос разпънат.
3 Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех.
4 И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от Дух и сила;
5 за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.
6 Откриване на Божията мъдрост чрез Святия Дух
Обаче ние поучаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават;
7 а поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.
8 Никой от властниците на този век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпънали Господа на славата.
9 А според както е писано:
"Каквото око не е видяло и ухо не е чуло,
и на човешко сърце не е идвало,
всичко това е приготвил
Бог за тези, които Го обичат."
10 А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.
11 Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух.
12 А ние получихме не духа на света, а Духа, Който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари;
13 което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.
14 Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.
15 Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не изпитва.
16 Защото:
"Кой е познал ума на Господа,
за да може да Го научи?"
А ние имаме ум Христов.
1Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16