за Христос

1Коринтяни 16   

1 Помощи за християните в Юдея
А колкото за събирането на дарение за светиите, правете и вие, както наредих в галатийските църкви.
2 В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си и да го има при себе си, за да не се събира, когато дойда.
3 И когато дойда, ще изпратя с писма онези, които ще одобрите, да отнесат подаръка ви в Йерусалим;
4 и ако заслужавам да отида и аз, те ще отидат с мене.
5 Планове за пътувания
Защото ще дойда при вас, след като мина през Македония (понеже минавам през Македония);
6 а може и да поостана при вас или даже и да презимувам, за да ме изпратите вие накъдето отида.
7 Защото не ми се иска да ви видя сега само пътьом; но се надявам да остана при вас известно време, ако позволи Господ.
8 А в Ефес ще остана до Петдесетница,
9 защото пред мене се отвориха големи врати за работа, има и много противници.
10 Ако дойде Тимотей, внимавайте да бъде без страх между вас; защото и той върши Господнето дело, както и аз;
11 затова никой да не го презира. Но го изпратете с мир да дойде при мене, защото го очаквам с братята.
12 А колкото за брат Аполос, много му се молих да дойде при вас с братята; но никак не му се искаше да дойде сега; обаче ще дойде, когато намери случай.
13 Последния наставления и поздрав
Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се!
14 Всичко у вас да става с любов.
15 Още ви моля, братя: вие знаете, че семейството на Стефаний е първият плод на Ахая и че те са посветили себе си да служат на светиите;
16 добре е на такива да се подчинявате и вие, както и на всеки, който помага в делото и се труди.
17 Радвам се за идването на Стефаний, на Фортунат и на Ахаик, защото те запълниха вашата липса;
18 понеже успокоиха моя дух и вашия, затова признавайте такива човеци.
19 Поздравяват ви църквите, които са в Азия. Нарочно ви поздравяват в Господа Акила и Прискила с тяхната домашна църква.
20 Поздравяват ви всички братя. Поздравете се един друг със свята целувка.
21 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка.
22 Който не обича Господа, да бъде проклет. Господ наш иде.
23 Благодатта на Господ Исус Христос да бъде с вас.
24 Любовта ми да бъде с всички вас в Христос Исус.
Амин.
1Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16