за Христос

1Коринтяни 11   

1 Жените на богослужение
Бъдете подражатели на мене, както съм и аз на Христос.
2 За ваша похвала е, че ме помните за всичко, като държите преданията така, както ви ги предадох.
3 Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог.
4 Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си.
5 А всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си, защото това е едно и също, като да е с бръсната глава.
6 Защото която жена не се покрива, нека остриже и косата си. Но ако е срамно за жена да си стриже косата или да си бръсне главата, то нека се покрива.
7 Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа.
8 (Защото мъжът не е от жената, а жената е от мъжа;
9 понеже мъжът не беше създаден за жената, а жената за мъжа.)
10 Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт заради ангелите.
11 (Обаче нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената в Господа;
12 защото както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога.)
13 Сами в себе си съдете: Прилично ли е жената да се моли на Бога гологлава?
14 Не ви ли учи и самото естество, че ако мъж оставя косата си да расте, това е позор за него,
15 но ако жена оставя косата си да расте, това е слава за нея, защото косата й е дадена за покривало?
16 Но ако някой мисли да влиза в пререкания за това - ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви.
17 Подобаващо участие в Господнята вечеря и общите трапези
А като ви заръчвам следното, не ви хваля, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо.
18 Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разделения помежду ви (и отчасти вярвам в това;
19 защото е нужно да има и разцепление между вас, за да стане явно кои са одобрените помежду ви).
20 И така, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господнята вечеря,
21 защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите; и така един остава гладен, а друг се напива.
22 Какво! Къщи ли нямате, където да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и засрамвате тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Няма да ви похваля.
23 Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб
24 и като благодари, разчупи и каза: Това е Моето тяло, което е разчупено за вас; това правете за Мое възпоменание.
25 Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е Новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание.
26 Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той.
27 Затова който яде хляба или пие Господнята чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.
28 Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата;
29 защото който яде и пие, без да разпознава Господнето тяло, той яде и пие осъждане за себе си.
30 Поради тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.
31 Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени.
32 А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.
33 Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг.
34 Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не бъде събирането ви за осъждане.
А останалите работи ще ги наредя, когато дойда.
1Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16