за Христос

1Коринтяни 10   

1 Предпазване от идолопоклонство
Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето,
2 и в облака, и в морето всички да са били кръстени в Моисей,
3 и всички да са яли от същата духовна храна,
4 и всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тази канара беше Христос),
5 пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги повали с мор в пустинята.
6 А в тези неща те ни станаха поучителен пример, за да не пожелаваме страстно злото, както те го пожелаваха.
7 Не бъдете идолопоклонници, както някои от тях, според писаното: "Народът седна да яде и да пие и стана да играе."
8 Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.
9 Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха и погинаха от змиите.
10 Нито роптайте, както възроптаха някои от тях и бяха поразени от погубителя.
11 А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена.
12 Затова който мисли, че стои, нека внимава да не падне.
13 Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.
14 Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството.
15 Говоря като на разумни човеци; сами вие съдете за това, което казвам.
16 Чашата, която бе благословена и която ние благославяме, не е ли това, да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?
17 Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме.
18 Вижте Израел по плът: тези, които ядат жертвите, нямат ли общение в жертвеника? Тогава какво?
19 Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо или че идолът е нещо? Не.
20 Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете.
21 Не можете да пиете Господнята чаша и бесовската чаша; не можете да участвате в Господнята трапеза и в бесовската трапеза.
22 Или искаме да подбудим Господа към ревност? Ние по-силни ли сме от Него?
23 Свободата на християнина
Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.
24 Никой да не търси своята лична полза, но всеки - ползата на другия.
25 Всичко, което се продава в месарницата, яжте, без да го изпитвате заради съвестта си;
26 защото "Господня е земята и всичко, което има в нея".
27 Ако някой от невярващите ви покани на угощение и вие желаете да отидете, яжте каквото сложат пред вас, без да го изпитвате заради съвестта си.
28 Но ако някой ви каже: Това е било принесено в жертва, не яжте, заради този, който ви е известил, и заради съвестта:
29 съвест, казвам, не твоята, а на другия. (Понеже защо да се съди моята свобода от чужда съвест?
30 Ако аз с благодарение на Бога участвам в яденето, защо да ме злословят за онова, за което благодаря?)
31 И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава.
32 Не ставайте съблазън нито на юдеи, нито на гърци, нито на Божията църква;
33 както и аз угаждам на всички във всичко, като търся не своята полза, но ползата на мнозина, за да се спасят.
1Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16