за Христос

1Коринтяни 1   

1 Разделение в църквата на Коринт
Павел, с Божията воля призован да бъде апостол на Исус Христос, и брат Состен,
2 до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, нашия Господ, Който е и техен, и наш:
3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.
4 Винаги благодаря на моя Бог заради вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христос Исус,
5 че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него
6 (по който начин се потвърди свидетелстването за Христос между вас),
7 така че вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явяването на нашия Господ Исус Христос,
8 Който и докрай ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос.
9 Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Неговия Син Исус Христос, нашия Господ.
10 Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.
11 Защото някои от Хлоините домашни ми откриха за вас, братя мои, че помежду ви имало разпри.
12 С това искам да кажа, че всеки от вас казва: Аз съм Павлов; а аз - Аполосов; а аз - Кифов; а пък аз - Христов.
13 Нима се е разделил Христос? Павел ли бе разпънат за вас? Или в Павловото име се кръстихте?
14 Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай,
15 да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име.
16 Кръстих още и дома на Стефаний; освен тези, не помня да съм кръстил някой друг.
17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовият кръст от значението си.
18 Христос е Божията мъдрост и сила
Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.
19 Понеже е писано:
"Ще унищожа мъдростта на мъдрите
и разума на разумните ще отхвърля."
20 Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е участникът в разискванията на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?
21 Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.
22 Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;
23 а ние проповядваме разпънатия Христос, за юдеите - съблазън, а за езичниците - глупост;
24 но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост.
25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците.
26 Понеже, братя, вижте какви сте вие, призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.
27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; Бог избра също така немощните неща на света, за да посрами силните;
28 още и долните и презрените неща на света избра Бог. Да! И онези, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има,
29 за да не се похвали никое създание пред Бога.
30 А от Него сте вие в Христос Исус, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;
31 така че, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".
1Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16