за Христос

Числа 30   

1 Закони за оброците
Също така Моисей говори на началниците от племената на израелтяните: Ето какво заповяда Господ:
2 Когато някой мъж направи оброк на Господа или се закълне с клетва и обвързва душата си със задължение, нека не наруши думата си, а нека извърши според всичко, което е излязло от устата му.
3 Също ако някоя жена направи оброк на Господа и обвърже себе си със задължение в младостта си, в бащиния си дом,
4 и баща й чуе оброка й и задължението, с което е обвързала душата си, и баща й не й каже нищо, тогава всичките й оброци си остават в сила и всяко нейно задължение, с което е обвързала душата си, си остава в сила.
5 Но ако баща й й забрани, в деня, когато чуе, то никой от оброците й или от задълженията, с които е обвързала душата си, няма да остане в сила; и Господ ще й прости, понеже й е забранил баща й.
6 Но ако се омъжи, като има на себе си оброка си или нещо необмислено, изговорено с устните й, с което е обвързала душата си,
7 и мъжът й, като чуе, не й каже нищо, в деня, когато чуе, тогава оброците й си остават в сила и задълженията, с които е обвързала душата си, си остават в сила.
8 Но ако мъжът й й забрани, в деня, когато чуе, тогава той ще унищожи оброка, който е взела върху себе си, и онова, което необмислено е изговорила с устните си, с което е обвързала душата си; и Господ ще й прости.
9 Оброк, направен от вдовица или напусната жена, всичко, с което би обвързала душата си, си остава върху нея.
10 Но ако една жена е направила оброк в къщата на мъжа си или е обвързала душата си с клетвено задължение
11 и мъжът й е чул, и не й е казал нищо, нито й е забранил, тогава всичките й оброци си остават в сила и всичките задължения, с които е обвързала душата си, си остават в сила.
12 Но ако в деня, когато е чул, мъжът й съвсем ги е унищожил, тогава онова, което е излязло от устните й относно оброците й и относно обвързването на душата й, няма да остане в сила; мъжът й ги е унищожил и Господ ще й прости.
13 Мъжът й може да утвърди и мъжът й може да унищожи всеки оброк и всяко клетвено задължение за смиряването на душата й;
14 но ако мъжът й ден след ден продължава да мълчи, тогава той потвърждава всичките й оброци и всичките задължения, които са върху нея; той ги е потвърдил, защото не й е казал нищо в деня, когато ги е чул.
15 Но ако ги унищожи някак после, след като ги е чул, тогава той ще носи нейния грях.
16 Тези са наредбите, които Господ заповяда на Моисей, да се пазят между мъж и жена му и между баща и дъщеря му в младостта й, докато е в бащиния си дом, относно оброците.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36