за Христос

Числа 28   

1 Повторение и обяснение на законите за жертвите
Господ говори още на Моисей:
2 Заповядай на израелтяните, като им кажеш: Внимавайте да Ми принасяте на определеното им време Моите приноси, хляба ми за благоуханна жертва чрез огън на Мен.
3 И им кажи: Ето приноса чрез огън, който ще принасяте на Господа: две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за вечно всеизгаряне.
4 Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш вечер;
5 а за хлебен принос една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първоток елей.
6 Това е вечно всеизгаряне, определено на Синайската планина, за благоуханна жертва чрез огън на Господа.
7 И възлиянието му да бъде четвърт ин за едното агне; в светилището да възливаш силно питие за възлияние на Господа.
8 А другото агне да принасяш привечер; както утринния хлебен принос и както възлиянието му, така да го принасяш за благоуханна жертва чрез огън на Господа.
9 А в съботен ден да принасяте две едногодишни агнета без недостатък и две десети от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос с възлиянието му.
10 Това е всеизгарянето за всяка събота освен вечното всеизгаряне с възлиянието му.
11 В новолунията си да принасяте за всеизгаряне на Господа две телета, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък;
12 и за всяко теле три десети от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос; и за единия овен две десети от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос;
13 и за всяко агне по една десета от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос. Това е всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън на Господа.
14 А възлиянието им да бъде вино, половин ин за телето, една трета от ин за овена и четвърт ин за агнето. Това е всеизгарянето за всеки месец през месеците на годината.
15 Освен вечното всеизгаряне да се принася на Господа един козел в принос за грях с възлиянието му.
16 На четиринадесетия ден от първия месец е Господнята Пасха.
17 А на петнадесетия ден от този месец е празник; седем дни да се яде безквасен хляб.
18 На първия ден да има свято събрание и да не работите никаква слугинска работа;
19 а да принесете жертва чрез огън за всеизгаряне на Господа: две телета, един овен и седем едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък.
20 А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с елей; три десети от ефа да принесете за телето; две десети за овена;
21 и по една десета от ефа да принесеш за всяко от седемте агнета;
22 и един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас.
23 Тези да принесете в прибавка към утринното всеизгаряне, което е вечно всеизгаряне.
24 Така да принасяте храната всеки ден през седемте дни за благоуханна жертва чрез огън на Господа; това да се принася с възлиянието му в прибавка към вечното всеизгаряне.
25 А на седмия ден да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа.
26 Също и в деня на първите плодове, когато принесете нов хлебен принос на Господа през празника ви на седмиците, да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа.
27 И за благоухание на Господа да принесете във всеизгаряне две телета, един овен и седем едногодишни агнета.
28 А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с елей - три десети от ефа за всяко теле, две десети за единия овен
29 и по една десета за всяко от седемте агнета;
30 и един козел, за да се извърши умилостивение за вас.
31 Тези да принесете (без недостатък да бъдат) с възлиянието им в прибавка към вечното всеизгаряне с хлебния му принос.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36