за Христос

Числа 19   

1 Очистване на нечисти
И Господ говори на Моисей и Аарон:
2 Ето наредбата на закона, който Господ заповяда, като каза: Говори на израелтяните да ти доведат червеникава телица без недостатък, която няма повреда и на която не е слаган ярем;
3 и да я дадете на свещеника Елеазар и той да я изведе вън от стана, за да я заколят пред него.
4 Тогава свещеникът Елеазар, като вземе от кръвта й с пръста си, да поръси седем пъти от кръвта й към предната част на шатъра за срещане.
5 И да изгорят телицата пред него: кожата й, месото й и кръвта й с нечистотиите й да изгорят.
6 После свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена прежда и да ги хвърли сред горящата телица.
7 Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана; и свещеникът да бъде нечист до вечерта.
8 Така и онзи, който я е изгорил, нека изпере дрехите си във вода и да окъпе тялото си във вода, и да бъде нечист до вечерта.
9 Тогава един чист човек да събере пепелта от телицата и да я сложи вън от стана на чисто място; и пепелта да се пази за обществото израелтяни, за да се направи с нея вода за очистване от грях.
10 А онзи, който събере пепелта от телицата, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта; и това ще бъде вечен закон за израелтяните и за пришълците, които живеят между тях.
11 Който се допре до някое мъртво човешко тяло, да бъде нечист седем дни.
12 С тази вода той да се очисти на третия ден и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, то и на седмия ден няма да бъде чист.
13 Който се допре до мъртвото тяло на умрял човек и не се очисти, той осквернява Господнята скиния; този човек ще бъде изтребен от Израел; той ще бъде нечист, понеже не е поръсен с очистителната вода; нечистотата му е още на него.
14 Ето и закона, когато някой умре в шатър: всички, които влизат в шатъра, и всички, които се намират в шатъра, да бъдат нечисти седем дни;
15 и всеки непокрит съд, който е без привързана покривка, е нечист.
16 И който се допре на полето до някой убит с нож или до мъртво тяло, или до човешка кост, или до гроб, да бъде нечист седем дни.
17 А за очистване на нечистия нека вземат в съд от пепелта на телицата, изгорена в жертва за грях, и да полеят на нея течаща вода.
18 Тогава чист човек да вземе исоп и като го натопи във водата, да поръси шатъра, всички вещи и хората, които се намират там, както и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб.
19 Чистият да поръси нечистия на третия ден и на седмия ден; и на седмия ден да го очисти. Тогава нека изпере дрехите си и нека се окъпе във вода, и вечерта ще бъде чист.
20 А онзи, който, като е нечист, не се очисти, онзи човек ще бъде изтребен от обществото, понеже е осквернил Господнето светилище; той не е поръсен с очистителната вода; нечист е.
21 И това да им бъде вечен закон, че този, който е поръсил с очистителната вода, да изпере дрехите си; и че който се допре до очистителната вода, да бъде нечист до вечерта;
22 и че всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто; и че този, който се допре до това нещо, да бъде нечист до вечерта.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36