за Христос

Филимон 1   

1 Обичта и вярата на Филимон
Павел, затворник за Христос Исус, и брат Тимотей, до нашия възлюбен съработник Филимон
2 и до сестра Апфия, и до нашия сподвижник Архип, и до твоята домашна църква:
3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос.
4 Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,
5 като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господ Исус и която показваш към всички светии.
6 Моля се това общение в твоята вяра да действа така, че те да познаят всичкото добро, което е в нас, за слава на Христос.
7 Защото неведнъж съм намирал голяма радост и утеха в твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.
8 Молба за Онисим
Затова, ако и да имам право с голямо дръзновение в Христос да ти заповядам това, което подобава,
9 пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз, старецът Павел, а сега и затворник за Христос Исус,
10 ти се моля за моето чедо Онисим, когото родих в оковите си,
11 който беше някога безполезен за теб, а сега полезен и на теб, и на мене;
12 когото ти пращам обратно лично, т. е. самото ми сърце.
13 Аз бих желал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, като съм в окови за благовестието;
14 но без да зная твоето мнение, не искам да направя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, а доброволна.
15 Защото може би затова той се е отлъчил от тебе за малко време, за да го имаш завинаги,
16 не вече като роб, а повече от роб - като брат, особено възлюбен на мен, а колко повече на теб и по плът, и в Господа!
17 И така, ако ме смяташ за съучастник в Христа, приеми него като мен.
18 И ако в нещо те е онеправдал или ти дължи нещо, мини това на моя сметка.
19 Аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, за да не ти кажа, че ти ми дължиш и самия себе си.
20 Да, брате, нека имам тази печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христос.
21 Уверен в твоята послушност, аз ти пиша и зная, че ти ще направиш и повече, отколкото ти казвам.
22 А освен това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез вашите молитви.
23 Заключителни поздрави
Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христос Исус,
24 също и моите съработници: Марк, Аристарх, Димас и Лука.
25 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин.
Филимон: 1