за Христос

Римляни 9   

1 Божият избор остава
Казвам истината в Христос, не лъжа и съвестта ми свидетелства с мене в Святия Дух,
2 че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си.
3 Защото бих желал сам аз да съм отлъчен от Христос заради моите братя, моите роднини по плът,
4 които са израелтяни, на които принадлежат осиновението и славата, и заветите, и даването на закона, и богослужението, и обещанията,
5 на които са и отците и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.
6 Обаче не че е пропаднало Божието слово; защото не всички онези са Израел, които са от Израел;
7 нито са всички Авраамови чеда, понеже са Авраамово потомство; но в Исаак, казва Бог, ще се наименува твоето потомство.
8 Значи, не децата, родени по плът, са Божии деца; а децата, родени според обещанието, се смятат за потомство.
9 Защото това беше нещо обещано, понеже каза:
Ще дойда по това време и Сара ще има син.
10 И не само това, но и когато Ревека зачена от един - от нашия отец Исаак,
11 макар че близнаците още не бяха родени и не бяха още направили нещо добро или лошо, но за да почива Божието намерение по избор, не на дела, а на Онзи, Който призовава,
12 й се каза: По-големият ще слугува на по-малкия;
13 както е писано: Яков възлюбих, а Исав намразих.
14 И така, какво? Да кажем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде!
15 Защото каза на Моисей: Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля.
16 И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост.
17 Защото Писанието казва на Фараона: Именно затова те издигнах, за да покажа в тебе силата Си и да се прочуе името Ми по целия свят.
18 И така, към когото иска, Той показва милост и когото иска - закоравява.
19 Божият гняв и милосърдие
На това ти ще кажеш: А защо още обвинява? Кой може да противостои на волята Му?
20 Но, о, човече, кой си ти, който отговаряш против Бога? Направеното нещо ще каже ли на онзи, който го е направил: Защо така си ме направил?
21 Или грънчарят няма власт над глината, с една част от буцата да направи съд за почтена употреба, а с друга част - съд за непочтена употреба?
22 А какво ще кажем, ако Бог, при все че е искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на Своя гняв, приготвени за погибел,
23 и е търпял, за да изяви богатството на славата Си върху предметите на милостта Си, които е приготвил отпреди за слава -
24 върху нас, които призова не само измежду юдеите, но и измежду езичниците?
25 Както казва и в книгата на Осия:
Ще нарека Мой народ онези, които не бяха Мой народ,
и възлюбена - тази, която не беше възлюбена.
26 И на същото място, където им се казва: Не сте Мой народ,
там ще се нарекат синове на живия Бог.
27 А Исая вика за Израел:
Ако и да е броят на израелтяните като морски пясък,
само остатък от тях ще се спаси;
28 защото Господ ще изпълни на земята казаното по правда от Него, като го извърши и свърши скоро.
29 И както Исая е казал в по-предишно място:
Ако Господ на Силите не беше ни оставил потомство,
като Содом бихме станали и на Гомор бихме се оприличили.
30 Израел и Благовестието
И така, какво да кажем? Това, че езичниците, които не търсеха правда, получиха правда, и то правда, която е чрез вяра;
31 а Израел, който търсеше закон за придобиване на правда, не стигна до такъв закон.
32 Защо? Затова, че не го търси чрез вяра, а някак си чрез дела. Те се спънаха о камъка, о който хората се спъват;
33 както е писано:
Ето, полагам в Сион камък, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват;
и който вярва в Него, няма да се посрами.
Римляни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16