за Христос

Римляни 16   

1 Поздрави
Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея,
2 да я приемете в Господа, както подобава на светиите, и да й помогнете в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене.
3 Поздравете Прискила и Акила - моите съработници в Христос Исус,
4 които за живота ми си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всички църкви между езичниците; поздравете и тяхната домашна църква.
5 Поздравете любезния ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христос.
6 Поздравете Мария, която се е трудила много за вас.
7 Поздравете Андроник и Юний, моите сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се смятат за бележити и които бяха в Христос още преди мене.
8 Поздравете възлюбения ми в Господа Амплий.
9 Поздравете нашия съработник в Христос Урван и възлюбения ми Стахий.
10 Поздравете одобрения за верен в Христос Апелий. Поздравете онези, които са от семейството на Аристовул.
11 Поздравете Иродион - мой роднина. Поздравете тези от семейството на Наркис, които са в Господа.
12 Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете възлюбената Персида, която е работила много в Господа.
13 Поздравете избрания от Господа Руф и неговата майка, която е и моя.
14 Поздравете Асинкрит, Флегонт, Ерма, Патровас, Ерм и братята, които са с тях.
15 Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, и Олимпан, и всички светии, които са с тях.
16 Поздравете се един друг със свята целувка. Поздравяват ви всички Христови църкви.
17 Последни напътствия
И моля ви се, братя, да държите под око тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и странете от тях.
18 Защото такива човеци не служат на нашия Господ Исус Христос, а на корема си, и с привидно правдиви и ласкателни думи прилъгват сърцата на простодушните.
19 Защото вашата послушност е известна на всички и затова аз се радвам за вас. Но бих желал да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото.
20 А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви.
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.
21 Поздравяват ви съработникът ми Тимотей и сродниците ми Лукий, Ясон и Сосипатър.
22 Аз, Тертий, който написах това послание, ви поздравявам в Господа.
23 Поздравява ви Гай, гостоприемник на мен и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт.
24 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.
25 А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исус Христос, според откриването на тайната, за която Бог е пазел мълчание от вечни времена,
26 а сега се е явила и чрез пророческите Писания според заповедта на вечния Бог е станала позната на всички народи за тяхно покоряване на вярата,
27 на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исус Христос довека.
Амин.
Римляни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16