за Христос

Римляни 12   

1 Живот в служение на Бога
И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.
2 И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля - това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.
3 Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго.
4 Защото както имаме много части в едно тяло, но не всички части имат същата служба,
5 така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг.
6 И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата;
7 ако е служене, нека постоянстваме в служенето; ако някой поучава, нека постоянства в поучаването;
8 ако увещава - в увещаването; който раздава - да раздава щедро; който управлява - да управлява с усърдие; който показва милост - да я показва доброволно.
9 Правила за християнски живот
Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото и се привързвайте към доброто.
10 Бъдете мили един към друг като към близки роднини, с братска обич; изпреварвайте да си отдавате почит един на друг.
11 В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа.
12 Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва - постоянни.
13 Помагайте на светиите в нуждите им; стремете се към гостолюбие.
14 Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете.
15 Радвайте се с онези, които се радват; плачете с онези, които плачат.
16 Бъдете единомислени един към друг; не отдавайте ума си на високи неща, но се предавайте на скромни неща; не смятайте себе си за мъдри.
17 На никого не връщайте зло за зло; промисляйте за това, което е добро пред всички човеци;
18 ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци.
19 Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: На Мене принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.
20 Но:
Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го;
ако е жаден - дай му да пие;
защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.
21 Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез добро.
Римляни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16