за Христос

Псалми 95   

1 Възхвала на Бога - Творец и Спасител
(По слав. 94.)
Елате да запеем на Господа,
да възкликнем към Канарата на нашето спасение.
2 Да застанем пред Него със славословие,
с псалми да възкликнем към Него,
3 защото Господ е велик Бог
и велик Цар над всички богове.
4 В Неговата ръка са земните дълбочини;
и височините на планините са Негови.
5 Негово е морето, дори Той го е направил;
и ръцете Му създадоха сушата.
6 Елате да се поклоним и да паднем,
да коленичим пред Господа, нашия Създател;
7 защото Той е наш Бог
и ние сме народ на пасбището Му и овце в ръката Му.
Днес, ако искате да слушате гласа Му,
8 не закоравявайте сърцата си, както в Мерива.
Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята,
9 когато бащите ви Ме изпитаха,
опитаха Ме и видяха какво сторих.
10 Четиридесет години негодувах против това поколение
и казах: Тези хора се заблуждават в сърцето си
и не са познали Моите пътища;
11 затова се заклех в гнева Си,
че няма да влязат в Моята почивка.