за Христос

Псалми 84   

1 Копнеж по Божия дом
(По слав. 83.) За първия певец, на гетския инструмент, псалом за Кореевите потомци.
Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите!
2 Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни;
сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог.
3 Дори врабчето си намира жилище
и лястовицата - гнездо за себе си, където поставя пилетата си,
при Твоите жертвеници, Господи на Силите,
царю мой и Боже мой.
4 Блажени онези, които живеят в Твоя дом;
те винаги ще Те хвалят. (Села.)
5 Блажени онези хора, чиято сила е в Тебе,
в чието сърце са пътищата към Твоя дом.
6 Когато минават през долината на плача,
те я превръщат в място на извори;
и есенният дъжд я покрива с благословения.
7 Те преминават от сила в сила;
всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
8 Господи, Боже на Силите, послушай молитвата ми.
Приклони ухо, Боже Яковов. (Села.)
9 Боже, щите наш, виж
и погледни лицето на Твоя помазаник.
10 Защото един ден в Твоите дворове
е по-желателен от хиляди други дни;

бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог,
отколкото да живея в шатрите на нечестието.
11 Защото Господ Бог е слънце и щит;
Господ ще даде благодат и слава;
няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.
12 Господи на Силите,
блажен онзи човек, който уповава на Тебе.