за Христос

Псалми 8   

1 Божията слава и човешкото достойнство
За първия певец, на гетския инструмент. Давидов псалом.
Йехова, Господи наш,
колко е превъзходно Твоето име по цялата земя;
Ти си поставил славата Си над небесата.
2 От устата на младенците и кърмачетата
приготвил си хлава да засрамиш противниците Си,
за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.
3 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти,
луната и звездите, които Ти си отредил,
4 си казвам: Какво е човек, за да го помниш?
Или човешки син, за да го посещаваш?
5 А Ти си го направил само малко по-нископоставен от ангелите
и със слава и чест си го увенчал.
6 Поставил си го господар над делата на ръцете Си;
всичко си подчинил под краката му -
7 всичките овце и говеда,
още и животните на полето,
8 въздушните птици, морските риби
и всичко, което минава през морските пътища.
9 Йехова, Господи наш,
колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!