за Христос

Псалми 79   

1 Плач за разрушаването на Йерусалим
(По слав. 78.) Асафов псалом.
Боже, народите дойдоха в наследството Ти,
оскверниха святия Твой храм,
обърнаха Йерусалим на развалини,
2 мъртвите тела на слугите Ти дадоха за ястие на небесните птици,
телата на светиите Ти - на земните зверове,
3 проляха кръвта им като вода около Йерусалим;
и нямаше кой да ги погребва.
4 Станахме за укор пред съседите си,
за присмех и поругание пред околните си.
5 Докога, Господи? Ще се гневиш ли винаги?
Ще гори ли като огън ревността Ти?
6 Излей гнева Си на народите, които не Те познават,
и на царствата, които не призовават името Ти;
7 защото изпоядоха Яков
и пасбищата му запустяха.
8 Не си спомняй против нас беззаконията на прадедите ни.
Дано ни изпреварят скоро Твоите благи милости,
защото станахме много окаяни.
9 Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на Твоето име;
избави ни и очисти греховете ни заради името Си.
10 Защо да кажат народите: Къде е техният Бог?
Нека се знае пред очите ни, между народите,
възмездието за пролятата кръв на слугите Ти.
11 Нека дойде пред Тебе въздишането на затворниците;
според великата Твоя сила опази осъдените на смърт;
12 и върни седмократно в пазвата на съседите ни
укора, с който укориха Тебе, Господи.
13 Така ние, Твоят народ и овцете на пасбището Ти,
ще те славословим довека,
от род в род ще разгласяваме Твоята хвала.