за Христос

Псалми 6   

1 Молитва на каещия се грешник
За първия певец, на струнни инструменти, на осмострунна арфа. Давидов псалом.
Господи, не ме изобличавай в гнева Си,
нито ме наказвай в лютото Си негодувание.
2 Смили се над мене, Господи, защото изнемощях;
изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми.
3 Също и душата ми е твърде смутена;
но Ти, Господи, докога?
4 Върни се, Господи, избави душата ми;
спаси ме заради милосърдието Си;
5 защото в смъртта не се споменава за Тебе;
в преизподнята кой ще Те славослови?
6 Уморих се от въздишането си;
всяка нощ обливам леглото си,
със сълзите си измокрям постелята си.
7 Окото ми вехне от скръб,
старее поради всичките ми противници.
8 Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие,
защото Господ е чул гласа на плача ми;
9 Господ е послушал молбата ми.
Господ ще приеме молитвата ми.
10 Ще станат за срам и много ще се смутят всичките ми неприятели;
ще се върнат назад, ще се посрамят внезапно.