за Христос

Псалми 59   

1 Молитва за избавление
(По слав. 58.) За първия певец, по "Не разорявай!". Песен на Давид, когато Саул прати стражи да пазят къщата, в която беше Давид, за да го убият.
Избави ме от неприятелите ми, Боже мой;
сложи ме нависоко от онези, които се надигат против мене.
2 Избави ме от онези, които вършат беззаконие,
и ме спаси от кръвопийци.
3 Защото, ето, причакват, за да уловят душата ми;
силните се събират против мене,
не за мое престъпление, Господи, нито за мой грях.
4 Без да има у мене вина, тичат и се готвят;
събуди се да ме посрещнеш и виж.
5 Ти, Господи, Боже на силите, Боже Израелев,
стани, за да посетиш всички народи;
не показвай милост към никого от нечестивите престъпници. (Села.)
6 Вечер се връщат,
вият като кучета и обикалят града.
7 Ето, те бълват думи с устата си;
мечове има в устните им,
понеже, казват те: Кой слуша?
8 Но Ти, Господи, ще им се присмееш,
ще се поругаеш над всички тези народи.
9 О, Сило моя, на Тебе ще се надявам,
защото Бог ми е крепост.
10 Милостивият мой Бог ще ме изпревари;
Бог ще ме удостои да видя повалянето на онези, които ме причакват.
11 Не ги убивай, да не би да забрави това моят народ;
разпръсни ги със силата Си
и ги свали, Господи, защитнико наш.
12 Поради греха на устата си, поради думите на устните си
нека бъдат уловени в гордостта си,
също и поради клетвата и лъжата, която говорят.
13 Довърши ги с гняв, довърши ги да ги няма вече;
и нека се научат, че Бог господства в Яков
и до краищата на земята. (Села.)
14 Нека се връщат вечер,
нека вият като кучета и нека обикалят града;
15 нека се скитат за храна;
и ако не се наситят, нека прекарат нощта ненаситени.
16 А аз ще пея за Твоята сила.
Да! На ранина високо ще славословя Твоята милост;
защото Ти си ми станал крепост
и прибежище в деня на бедствието ми.
17 О, Сило моя, на Тебе ще пея хваление,
защото Ти, Боже, милостиви мой Бог,
си крепост моя.