за Христос

Псалми 50   

1 Истинско поклонение на Бога
(По слав. 49.) Асафов псалом.
Господ Бог Йехова е говорил и призовал земята
от изгряването на слънцето до залязването му.
2 От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.
3 Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи;
ще има пред Него огън поглъщащ
и около Него силна буря.
4 Ще призове небесата отгоре
и земята, за да съди народа Си, като казва:
5 Съберете Ми Моите светии,
които сключиха с Мене завет с жертви.
6 И небесата ще известят правдата Му,
защото сам Бог е съдия. (Села.)
7 Слушайте, народе Мой, и ще говоря -
Израелю, и ще заявя пред тебе:
Бог, твоят Бог съм Аз.
8 Не искам да те изоблича поради жертвите ти,
нито поради твоите всеизгаряния, които са винаги пред Мене;
9 не искам да приема теле от къщата ти,
нито козли от стадата ти;
10 защото Мои са всички горски зверове
и добитъкът, който е по хиляди хълмове.
11 Познавам всички планински птици
и полските зверове са в ума Ми.
12 Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе;
защото Моя е вселената и всичко, което има в нея.
13 Ще ям ли Аз месо от телета?
Ще пия ли кръв от козли?
14 Принеси на Бога жертва на хваление
и изпълни на Всевишния оброците си;
15 и Ме призови в ден на напаст;
и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.
16 Но на нечестивия Бог казва:
Какво правиш ти, та разгласяваш Моите наредби
и разказваш завета Ми с устата си,
17 тъй като сам ти мразиш поука
и хвърляш зад себе си Моите думи?
18 Ако видиш крадец, тичаш с него
и с прелюбодейците участваш.
19 Предаваш устата си на зло
и езикът ти устройва коварство.
20 Като седиш, говориш против брат си;
засяваш навред клетвата против сина на майка си.
21 Понеже си сторил това и Аз премълчах,
ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе;
но Аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти.
22 И така, разсъдете за това вие, които забравяте Бога,
да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави.
23 Който принася жертва на хвала, той Ме прославя;
и на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.