за Христос

Псалми 45   

1 Величието на Царя и красотата на невястата Му
(По слав. 44.) За първия певец, по Криновете, псалом за Кореевите синове. Поучение. Песен на любовта.
От сърцето ми извира блага дума.
Аз разказвам делата си на Царя;
езикът ми е перо на бързописец.
2 Ти си по-красив от човешките синове;
на устата Ти се изля благодат;
затова Те благослови Бог довека.
3 Препаши меча Си на бедрото Си, Силни,
славата Си и величието Си;
4 и във величието Си язди победоносно
в полза на истината и кротостта, и правдата;
и Твоята десница ще Те предвожда към чудни неща.
5 Стрелите Ти са остри,
забиват се в сърцата на царските врагове;
племена падат пред Тебе.
6 Твоят престол, Боже, е до вечни векове;
скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
7 Възлюбил си правда и си намразил нечестие;
затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал
с миро на радост повече от Твоите събратя.
8 На смирна и алое, и касия миришат всичките Ти дрехи;
от слоново-костни палати струнните инструменти Те развеселиха.
9 Царски дъщери има между Твоите почтени жени;
отдясно Ти е поставена царицата в офирско злато.
10 Слушай, дъще, и виж, и приклони ухото си;
забрави и народа си, и бащиния си дом;
11 така Царят ще пожелае твоята красота;
защото Той е господарят ти; и ти Му се поклони.
12 И тирската дъщеря, даже и богатите от народа й,
ще търсят благоволението Ти с подаръци.
13 Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата;
облеклото й е златотъкано.
14 Ще я доведат при Царя с везани дрехи;
нейните другарки, девиците, които я следват, ще Ти бъдат доведени -
15 с веселие и радост ще бъдат доведени;
ще влязат в царския палат.
16 Вместо бащите Ти ще бъдат децата Ти,
които ще поставиш за князе по цялата земя.
17 Ще направя името Ти да се помни през всички поколения;
затова племената ще Те възхваляват до вечни векове.