за Христос

Псалми 34   

1 Прослава на Божията добрина
(По слав. 33.) Псалом на Давид, когато се престори на луд пред Авимелех, който го пусна да си отиде.
На еврейски език, азбучен псалом.

Ще благославям Господа по всяко време,
похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.
2 С Господа ще се хвали душата ми;
смирените ще чуят това и ще се зарадват.
3 Величайте Господа с мен
и заедно нека възвеличим името Му.
4 Потърсих Господа; и Той ме послуша
и от всичките ми страхове ме избави.
5 Погледнаха към Него; и светнаха очите им
и лицата им никога няма да се посрамят.
6 Този сиромах извика; и Господ го послуша
и от всичките му неволи го избави.
7 Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него,
и ги избавя.
8 Вкусете и вижте, че Господ е благ;
блажен онзи човек, който уповава на Него.
9 Бойте се от Господа вие, Негови светии;
защото за боящите се от Него няма оскъдност.
10 Лъвчетата търпят нужда и глад;
но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.
11 Елате, синове, послушайте мене;
ще ви науча на страх от Господа.
12 Желае ли човек живот,
обича ли дългоденствие, за да види добрини? -
13 Пази езика си от зло
и устните си от лъжливо говорене.
14 Отклонявай се от злото и върши доброто,
търси мира и се стреми към него.
15 Очите на Господа са върху праведните
и ушите Му - към техния вик.
16 Лицето на Господа е против онези, които вършат зло,
за да изтреби помена им от земята.
17 Праведните извикаха и Господ послуша,
и от всичките им беди ги избави.
18 Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце,
и спасява онези, които са с разкаян дух.
19 Много са неволите на праведния;
но Господ го избавя от всички тях;
20 Той пази всичките му кости;
нито една от тях не се строшава.
21 Злощастието ще затрие грешния;
и онези, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.
22 Господ изкупва душата на слугите Си;
и от онези, които уповават на Него, нито един няма да бъде осъден.