за Христос

Псалми 30   

1 Благодарност за избавление
(По слав. 29.) Псалом. Песен при освещението на Давидовия дом.
Ще Те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал
и не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.
2 Господи, Боже мой, извиках към Теб;
и Ти си ме изцелил.
3 Господи, извел си от преизподнята душата ми;
опазил си живота ми измежду онези, които слизат в рова.
4 Пейте на Господа, светии Негови,
и възхвалявайте святото Му име.
5 Защото гневът Му е само за една минута,
а благоволението Му е за цял живот.
Вечер може да влезе плач да пренощува,
а на сутринта иде радост.
6 Аз в благоденствието си казах:
Няма да се поклатя до века.
7 Господи, с благоволението Си
Ти ме беше поставил на твърда планина;
скрил си лицето Си и се смутих.
8 Към Тебе, Господи, извиках
и на Господа се помолих:
9 Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова?
Пръстта ще Те славослови ли?
Ще възвестява ли истината Ти?
10 Послушай, Господи, и се смили над мене;
Господи, бъди ми помощник.
11 Превърнал си плача ми в игра за мене;
съблякъл си ми вретището и си ме препасал с веселие,
12 за да Ти пее хвала душата ми и да не млъква.
Господи, Боже мой, до века ще Те хваля.