за Христос

Псалми 29   

1 Божието величие в природата
(По слав. 28.) Давидов псалом.
Отдайте на Господа, вие, синове на силите,
отдайте на Господа слава и могъщество.
2 Отдайте на Господа дължимата на името Му слава;
поклонете се на Господа в свята премяна.
3 Гласът Господен е над водите;
Бог на славата гърми;
Господ гърми над големите води,
4 гласът Господен е силен;
гласът Господен е величествен.
5 Гласът Господен троши кедри.
Да! Господ троши ливанските кедри
6 и ги прави да скачат като теле,
Ливан и Сирион - като див вол в младостта си.
7 Гласът Господен разцепва огнени пламъци.
8 Гласът Господен разтърсва пустинята;
Господ разтърсва пустинята Кадис.
9 Гласът Господен прави да раждат кошутите
и оголва горите;
а в храма Му всеки възгласява: Слава!
10 Господ седна като Цар над Потопа.
Да! Господ седи като Цар до века.
11 Господ ще даде сила на народа Си;
Господ ще благослови народа Си с мир.